Geslaagd webinar over zonneweides

  • Nederland
  • 29 april 2021

Op vrijdag 23 april 2021 vond het derde webinar uit de serie Veilige Energietransitie Live! plaats. Onderwerp van deze derde aflevering waren zonneweides. Er werd ingegaan op de laatste ontwikkelingen, praktijkervaringen en hoe om te gaan met mogelijke risico’s.

Lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller blikt tevreden terug: ‘We hadden wederom honderden aanmeldingen en bijna 200 live kijkers. De interesse is breed en komt niet alleen van veiligheidsregio’s maar ook van andere partners die een rol hebben bij zonneweides. Dat is mooi want we hebben elkaar nodig om de energietransitie veilig te laten verlopen, als veiligheidsregio’s en IFV kunnen we het niet alleen.’

Verschillende perspectieven

Tijdens het webinar namen verschillende sprekers de kijker mee in de materie. Onderzoekster Martina Duyvis van het IFV lichte de laatste wetenschappelijke stand van zaken toe. Naast cijfers over branden nam ze de kijkers mee in de gevaarlijke stoffen die een zonnepaneel bevat en hoe impactvol de ontbranding hiervan kan zijn.

Hoe het in de praktijk fout kan gaan werd door Hendrik Kramer van Veiligheidsregio Flevoland toegelicht. In april 2020 vloog in Emmeloord een transformatorhuis van een zonnepark met 43.000 zonnepanelen in brand. Dit stelde de brandweer ter plaatse voor repressieve uitdagingen.

Bruno van Bost van Solaredge, een bedrijf dat omvormers ontwikkelt en produceert, lichtte vervolgens toe welke risico’s er zijn en hoe Solaredge maatregelen neemt om deze risico’s uit te sluiten.

Richard Dekker van Achmea nam de kijkers mee in de verzekerbaarheid bij de toepassing van zonnepanelen. Zijn focus lag vooral op zonnepanelen op daken omdat de verzekerde waarde daar vele malen hoger is. Hij riep met name op om verzekeraars op tijd te betrekken.

Het webinar werd afgesloten met een paneldiscussie met alle deskundigen. Hieraan nam ook Jeroen Keyser als districtsvertegenwoordiger van Midden-3 deel. Dit district heeft het onderwerp zonneweides ‘geadopteerd’ en ontwikkelt hiervoor landelijk toepasbare kennis. Lees meer over de verdeling van onderwerpen over de districten en het programma Veilige energietransitie.

27 mei: Automotive

Het IFV en Brandweer Nederland willen samen meer bekendheid geven aan de veiligheidsvraagstukken van de energietransitie. Daarom maken we een serie webinars om met verschillende partijen kennis te delen over welke rol zij hierin hebben. Op 27 mei staat het volgende webinar over automotive gepland.

Delen