Terugblikken op 2020

  • Nederland
  • 31 december 2020

Brandweer Nederland heeft in 2020 241 nieuwsberichten gepubliceerd op haar website. Deze zijn ook gedeeld op Twitter en Facebook waardoor we een groot bereik hebben. Op deze pagina vind je een overzicht met daarin per maand het meest opvallende of meest bekeken nieuwsbericht.

Januari

Nauwe samenwerking voor een veilig spoor

Het nieuwe jaar begon al gelijk goed als het aankomt op samenwerken. In geval van een spoorwegincident werken hulpverleningsdiensten als de brandweer, politie en ambulance al jaren samen met ProRail om de spoorwegverbinding weer veilig en snel te herstellen. Samenwerking vraagt om landelijke afspraken en deze zijn op 24 januari tijdens de vergadering van de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Naar het bericht.

 

Februari

Onderzoek naar voorkomen van rookgasontbrandingen

Hoewel ze gelukkig niet vaak voorkomen, vormen rookgasexplosies een groot risico voor de brandweer. Brandweermensen kunnen hierdoor ingesloten of gewond raken. De Brandweeracademie onderzocht of door het inbrengen van water (stoom of nevel) of stikstof in een rookgaslaag het mogelijk is om rookgasontbranding te voorkomen. De experimenten zijn onderdeel van een groter onderzoek naar rookgasexplosies.

Naar het bericht.

Plofkast

Maart

Stalbranden: Nog te vaak oorzaak onbekend

De kans op een stalbrand is klein. Maar als er een brand is dan is dat verschrikkelijk voor alle betrokkenen en de dieren. Daarom werken LTO Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) gestructureerd samen in het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018 – 2022. Op deze manier worden kennis, ervaring en ambitie gedeeld en werken we samen aan het brandveiliger maken van de stallen.

Link naar het actieplan.

Naar het bericht.

 

April

250 brandweermensen testen operationeel uniform

‘In april ontvangen alle 25 regio’s tien kledingpakketten met het operationeel uniform. Vier weken lang gaan 250 brandweermensen de nieuwe kleding testen’, vertelt Arjan Stam, projectleider Operationeel Uniform. ‘De draagproef moet input geven voor het op te stellen Programma van Eisen. Op basis van het Haaglanden ontwerp, hun ervaringen tot nu en de ervaringen van de huidige kazernekleding hebben we het concept verder doorontwikkeld. Vooral omdat we het operationeel uniform willen gebruiken bij laag-risicotaken, moeten we hier zorgvuldig en nauwgezet mee omgaan.’

Naar het bericht.

 

Mei

Covid-19: Brancherichtlijn en infographic

Iedere branche heeft een brancherichtlijn nodig om te kunnen aantonen op welke wijze zij haar werkzaamheden verricht in de 1,5 meter samenleving. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) is een brancherichtlijn Brandweer Nederland en infographic COVID-19 voor de brandweer opgesteld. Deze richtlijn geeft brandweerorganisaties richting en biedt handvatten voor de bedrijfsvoering in de 1,5 meter samenleving.

Naar het bericht.

 

Juni

Zomernummer Brandweerkrant

In juni ging het zomernummer van de Brandweerkrant weer op de post. In dit nummer is er natuurlijk aandacht voor de coronacrisis. Naast de enorme impact zorgde de crisis ook voor mooie initiatieven. Van onlinelessen voor basisschoolleerlingen tot webinars als alternatief voor de oefenavonden. In dit nummer wordt ook de inzet van honderden collega’s bij de bestrijding van verschillende natuurbranden dit voorjaar in beeld gebracht.
In 2020 verschenen vier edities van de Brandweerkrant:

 

Vul in en maak kans op een taart!

Vier keer per jaar ligt de Brandweerkrant van Nederland op de koffietafels in alle brandweerposten in het land. Samen met de 25 regio’s maken we deze krant om met brandweercollega’s te delen wat er speelt en leeft, waar we trots op zijn of wat we hebben geleerd en ervaren.

Papier of online?
Wij zijn benieuwd of jij deze papieren versie van de krant of de online uitgave voor en door de regio’s bekijkt. Of ken je de Brandweerkrant misschien helemaal niet? Laat het ons weten! Je kunt meedoen tot 26 februari 2021.

Juli

Casus Schijn bedriegt

Iedere twee weken delen we een casus op onze website. In de maand juli is het bericht over de casus ‘Schijn bedriegt’ het meest gelezen bericht: 3.524 weergaven, waarvan 2.479 unieke bezoeken. De casus gaat over een explosie in een slaapkamer op de eerste verdieping. Daarna ontstaat een kleine brand. In eerste instantie leek er weinig aan de hand te zijn, maar schijn bedriegt!

Naar het bericht.

Augustus

Pas op voor hittestuwing

Het was dit jaar weer een zomer met flink wat hete dagen. De kans op hittestuwing was dan ook zeer reëel. De Vakgroep Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland en het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV hebben daarom een advies opgesteld voor repressief brandweerpersoneel om jezelf en je collega’s niet in gevaar te brengen.

Naar het bericht.

 

September

Instructiefilms PPMO

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de regio’s en Brandweer Nederland zijn de instructiefilms PPMO. Op verzoek van meerdere regio’s zijn er instructiefilms gemaakt waarin te zien is hoe het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) en de aanstellingskeuring (AK) moeten worden uitgevoerd. Zo weten deelnemers wat ze kunnen verwachten en kunnen ze zich op de juiste wijze voorbereiden. Regio’s kunnen deze films inzetten voor hun eigen communicatie.

De films zijn gemaakt door Brandweer Twente in samenwerking met Brandweer Nederland. De films vind je op www.brandweernederland.nl/ppmo.  

Naar het bericht.

 

Oktober

Start campagne ‘Rookmelders redden levens’

Ook dit jaar werkten de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars weer samen aan de campagne ‘Rookmelders redden levens’ om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken. Met ingang van 1 juli 2022 wordt het voor alle woningen in Nederland verplicht op elke etage in de gang of hal een rookmelder te plaatsen. Maar dat gaat Joost Ebus, onderzoeker-adviseur bij de Brandweeracademie en lid van de Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken, niet ver genoeg: ‘Wat mij betreft plaats je niet alleen op de gangen, maar ook in elke slaapkamer een rookmelder en wacht je daarmee niet tot 2022.’ 

Naar het bericht.

 

November

Hoe blijf je vakbekwaam tijdens een lockdown?

‘De grootste prikkel om webinars te volgens tijdens de lockdown is de intrinsieke motivatie van brandweermensen om met het vak bezig te zijn en de kennis op peil te houden.’

Jelle Nijeboer, lid landelijk Platform Vakbekwaam Blijven en specialist Vakbekwaamheid bij de Veiligheidsregio IJsselland en Gerben van den Boom, communicatieadviseur en brandweerman bij de VRZHZ, vertellen op het online Platform voor CrisisManagement over hoe de brandweer vakbekwaam blijft tijdens een lockdown. Het IFV lanceerde in november dit nieuwe platform: platformvoorcrisismanagement.ifv.nl

Naar het bericht.

 

December

Eén noodnummer voor Specialistische en Industriële Ondersteuning

Er bestond een grote behoefte aan duidelijke afspraken tussen de brandweer en externe partners bij de aanvraag van bijstandsverlening industriële incidentbestrijding. Het grootste streven was om één noodnummer te realiseren, waarmee het netwerk geactiveerd kan worden. Via het Platform Industriële Incidentbestrijding kunnen regio’s bijstandsverlening aanvragen op het gebied van industriële incidentbestrijding. Dat noodnummer is er nu en daarmee is het deelproject van GBO-SO afgesloten. GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Hierin is opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken.

In 2020 is ook de GBO-SO game gelanceerd om spelenderwijs je vakkennis op te frissen. Speel jij al mee? 
Doe mee via: gbosoweetjijhet.brandweernederland.nl/#!/login

Naar het bericht.

 

Uitgelicht

Stephan Wevers draagt voorzitterschap Brandweer Nederland over aan Tijs van Lieshout

In 2011 werd Stephan Wevers benoemd tot voorzitter van Brandweer Nederland. In oktober droeg hij na negen jaar het stokje over aan Tijs van Lieshout. Wevers: ‘De geleidelijke overgang naar 25 veiligheidsregio’s is in deze periode de grootste verandering geweest, met name omdat we in dezelfde periode ook nog eens een bezuinigingsopdracht van gemiddeld zo’n tien procent kregen. We hadden in het begin nog een RRC, een raad van regionale commandanten, met op de achtergrond ook nog eens 400 lokale commandanten. Met een nieuwe raad van 25 brandweercommandanten werd alles efficiënter, hoewel die transitie wel een forse opgave is geweest. Brandweer Nederland werd gevormd, er werd nu echt samengewerkt met het IFV als spil en de relatie met het bestuur is aangehaald.’

Wevers is gekozen tot president van de Europese brandweer Federatie; de FEU. De FEU is de Europese Federatie van het Brandweermanagement uit 28 landen en heeft als doel om een optimale brandweerzorg voor de 500 miljoen burgers in de EU landen te organiseren.

Naar het bericht.

Van Lieshout En Wevers 600X600

Delen