Terugblik webinar automotive

‘We kunnen het niet alleen’

  • Nederland
  • 02 juni 2021

‘We hadden wederom honderden aanmeldingen. De interesse is breed en komt niet alleen van brandweer en veiligheidsregio’s, maar ook van andere partners die een rol hebben bij automotive. Dat is mooi want we hebben elkaar nodig om de energietransitie veilig te laten verlopen, we kunnen het al lang niet meer alleen’, zegt Programmamanager Veilige energietransitie Willemjan Muysson over de vierde en laatste webinar uit de serie ‘veilige energietransitie live!’

Op donderdag 27 mei 2021 vond een webinar over automotive plaats op het Instituut Fysieke Veiligheid. Er werd ingegaan op de laatste ontwikkelingen, praktijkervaringen en hoe om te gaan met mogelijke risico’s van de ontwikkelingen op het gebied van automotive.

Verschillende perspectieven

Tijdens het webinar namen verschillende sprekers de kijker mee in de materie. Onderzoeker Jos den Ouden van de Eindhoven University of Technology besprak de laatste wetenschappelijke stand van zaken. Waar staan we met automotive? En welke niveaus van geautomatiseerde voertuigen zijn er? Arjan Rientjes, Vehicle Safety Engineer bij Lightyear, besprak de nieuwste technieken. Welke systemen zijn er, hoe worden ze getest? Welke veiligheidsmaatregelen zijn er en hoe worden de hulpdiensten bij deze ontwikkelingen betrokken?

Trainen en oefenen

Na perspectieven vanuit de wetenschap en branche nam Frank van der Laak het woord. Als specialist trainen en oefenen bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft hij vaak te maken met alternatief aangedreven voertuigen. Hij liet zien hoe de auto door de jaren heen is geëvalueerd en hoe de brandweer en andere hulpdiensten daar steeds weer op moeten anticiperen met kennisontwikkeling, aansluiting bij de branche et cetera.

Verzekering

De laatste spreker van het webinar was Bert Dikker, risicodeskundige bij Achmea. Hij ging in op het perspectief van verzekeraars op de automotive-ontwikkelingen. Welke risico’s zien verzekeraars? Wat betekent dat voor de verzekerbaarheid van auto’s en gebouwen waar deze vaak in of bij geparkeerd staan? Hierbij werd de e-bike, waar steeds vaker incidenten mee zijn, nadrukkelijk genoemd.

Dashboard incidenten met AAV

Onder leiding van tafelheer en lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller werd het webinar afgesloten met een paneldiscussie. Hij wees de deelnemers ook nog op de livegang van het dashboard Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Het aantal alternatief aangedreven voertuigen (AAV) neemt flink toe. Hierdoor gebeuren er ook meer incidenten met deze voertuigen. Om van de incidenten en de bestrijding te leren en deze kennis toe te passen, bouwen het IFV en Brandweer Nederland een landelijke database op. De belangrijkste cijfers uit de database staan in het online dashboard.

Zie voor meer informatie ook de artikelen op de site van het IFV: Landelijke database voor incidenten met alternatief aangedreven voertuigen en Brandweer Nederland: Proeftuinen Verbreding brandonderzoek: AAV

Serie webinars

Het IFV en Brandweer Nederland willen samen meer bekendheid geven aan de veiligheidsvraagstukken van de energietransitie. Daarom maakten we een serie webinars om met verschillende partijen kennis te delen over welke rol zij hierin hebben. Wil je dit webinar en de vorige webinars terugkijken? Klik dan hier.

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Delen