Te weinig zicht op risico’s alternatieve energiebronnen

  • Nederland
  • 10 juni 2021

‘Je kunt superveilig ontwerpen, er kan altijd iets misgaan. Daarom moet je er rekening mee houden dat de brandweer of een andere crisisbestrijder zijn werk moet kunnen doen. Zoals laatst toen we in een grote zonneweide door omliggende sloten en een te krappe poort niet met de brandweerwagen bij de brand konden komen.’ Dit zegt Willemjan Muysson (programmamanager Veilige Energietransitie, Brandweer Nederland en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) in een interview voor de nieuwste editie van het Platform voor Crisismanagement.

In het artikel Nodig veiligheidsexperts uit aan de tekentafel, schetsen Willem Jan en Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid IFV, de veiligheidsrisico’s die de nieuwe energiedragers met zich meedragen. Volgens Nils is hier nog te vaak te weinig zicht op, zijn er geen maatregelen genomen of worden de risico’s zelfs hardnekkig ontkend. Wat Willemjan en Nils betreft, nodigen fabrikanten en ontwikkelaars veiligheidsexperts al uit zodra een nieuw ontwerp op tafel ligt. ‘Op die manier kunnen we als veiligheidsdeskundigen bijdragen aan de zo belangrijke energietransitie’, zegt Willemjan.

Kennisdossier Veilige Energietransitie

Omdat de behoefte aan kennis groot is, en deze kennis nu vaak erg versnipperd is, heeft het IF samen met Kenniscentrum InfoMil en Relevant de kennis gebundeld in het online kennisdossier Veilige energietransitie. In dit dossier vind je informatie over 10 energiedragers: windturbines, zonnepanelen, elektrificatie, biomassa, geothermie, duurzaam bouwen, CO2, waterstof, multifuel tankstations en LNG. Per thema wordt informatie gegeven over:

  • veiligheidsaspecten
  • wet- en regelgeving
  • vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • risicobeheersing en incidentbestrijding.

Niet alleen publicaties, maar ook relevante netwerken, pilots en praktijkervaringen zijn opgenomen. Ten slotte is er per energiedrager een rubriek met vragen en antwoorden.

Je vindt het kennisdossier op www.veilige-energietransitie.nl.

Lees hier de nieuwste editie van het Platform voor Crisismanagement met als thema Energietransitie.

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Delen