Oprichting Werkgeversvereniging veiligheidsregio’s

  • Nederland
  • 30 juni 2021

In december 2020 besloot het Veiligheidsberaad tot oprichting van een zelfstandige werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), op basis waarvan gemeenten overstapten op een eigen cao. De WVSV gaat per 1 januari 2022 officieel van start.

De WVSV gaat vanaf 2022 namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. De WVSV neemt daarmee het werk van de Brandweerkamer van de VNG over. Het streven is om zoveel mogelijk de gemeentelijke ontwikkelingen te blijven volgen, met specifieke aandacht en invulling voor de operationeel georiënteerde brandweerthema’s zoals keuringen van brandweerpersoneel en de vergoeding voor de piketdienst door beroepsbrandweer.

Leden en bestuur WVSV

De WVSV is een vereniging van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen de ledenvergadering. Momenteel wordt de WVSV verder ingericht met de betrokken partners. Ondertussen gaat het bestuur de arbeidsvoorwaardelijke thema’s vanaf 1 januari 2022 bespreken en afstemmen met de vakorganisaties. Tot 1 januari 2022 blijft de Brandweerkamer van de VNG in werking.

Zie voor meer informatie het bericht van het Veiligheidsberaad: Oprichting WVSV een feit

Delen