Lesmodule brandveiligheid voor woningcorporaties

  • Nederland
  • 23 april 2021

De veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden hebben de handen ineengeslagen en een online module ontwikkeld voor medewerkers van woningcorporaties. De module richt zich op basiskennis over rookmelders, in aanloop naar de rookmelderverplichting die op 1 juli 2022 ingaat.

De online lesmodule is in aanloop naar de rookmelderverplichting ontwikkeld om woningcorporaties te helpen. Deze wet betekent nogal wat voor woningcorporaties. De lesmodule gaat in op het belang van rookmelders, plaatsingsadvies, welke soort rookmelders er zijn en waar ze aan moeten voldoen. Ook komen onderwerpen zoals tips voor brandveiligheid in de woning aan bod en hoe een woningcorporatie in gesprek kan gaan met haar bewoners.

Uit gesprekken die Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden met woningcorporaties voerden kwam naar voren dat er behoefte was aan deze informatie en dat de module vooral geschikt moet zijn voor huismeesters en technische medewerkers.

Brandveilige woonomgeving

Uit het rapport fatale woningbranden blijkt dat de meeste mensen die overlijden ten gevolge van een woningbrand, ouder zijn dan 65 jaar en dat deze mensen minder goed in staat zijn om zichzelf in veiligheid te brengen als er brand in hun woning is uitgebroken. Woningcorporaties hebben vaak wooncomplexen waar veel ouderen wonen in beheer of bezit en door de medewerkers van corporaties bij te scholen, draagt de opgedane kennis direct bij aan een brandveilige woonomgeving.

Beschikbaar in alle regio’s

Het initiatief tot het ontwikkelen van de module is dan ontstaan in bovengenoemde regio’s, inmiddels hebben alle regio’s de module omarmd en een groot deel van de regio’s gaat de module ook in hun regio inzetten. Zo hebben alle regio’s de gelegenheid gehad om mee te denken over de vragen en onderwerpen die in de module aan de orde , met als resultaat dat er nu een online lesmodule beschikbaar is voor medewerkers van alle woningcorporaties in het hele land!

Meer online lesmodule

Deze online lesmodule is ontwikkeld voor woningcorporaties, maar kan ook ingezet worden voor verenigingen van eigenaren. Dit wordt duidelijk in de inleiding beschreven.

Daarnaast is het de bedoeling dat er meer modules komen over thema’s als bouwkundige- & installatietechnische brandveiligheid, veilig vluchten, veilig opladen van elektrische apparaten, veilig stallen van scootmobielen, aandacht voor de doelgroep ouderen en brandveiligheid in de woning. Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden gaan hier mee door, samen met Haaglanden en Rotterdam Rijnmond uit hetzelfde district. Het zou natuurlijk mooi zijn als andere districten ook thema’s oppakken en er een module van maken. Want zo komen we tot een landelijk ontwikkeld pakket, voor en door alle districten en regio’s!

Meer informatie

Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met Joyce van Wijchen, j.van.wijchen@brw.vrzhz.nl of Noor Winkel, noor.winkel@vrhm.nl

Rookmelders verplicht!

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders ook verplicht in bestaande woningen. In deze infographic vind je meer informatie.

Infographic Rookmelders Woningcoporaties P2

Delen