‘Stalbrand impactvolle opgave’

Onderzoeksraad wijst op te grote veestallen

  • Nederland
  • 24 maart 2021

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf woensdag in het rapport ‘Stalbranden’ antwoord op de vraag hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen. Want in de periode 2012 tot november 2020 stierven hierbij bijna 1,3 miljoen dieren en het aantal dieren dat jaarlijks bij stalbranden omkomt neemt toe. De Onderzoeksraad vindt dat deze ontwikkeling, die gepaard gaat met veel dierenleed, moet worden gekeerd.

Te weinig aandacht voor brandveiligheid

Het rapport stelt dat veestallen steeds groter worden. Dit vergroot de kans dat bij een stalbrand zeer grote aantallen dieren om het leven komen. In de branche en bij de overheid is te weinig aandacht voor de brandveiligheid van dieren in de steeds groter wordende stallen. De Nederlandse veehouderij dient zich op dat punt te verbeteren. De bouwregelgeving beperkt zich tot nieuwe stallen en stallen die vernieuwd worden. Voor het brandveiliger maken van de bestaande stallen is er nauwelijks wet- en regelgeving.

Impact

Brandweer Nederland werkt al jaren - met LTO Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en de landelijke overheid - gestructureerd samen om de brandveiligheid te vergroten zodat er minder dieren omkomen door stalbranden. ‘Dat doen wij in het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018 – 2022’, zegt Roelf Knoop namens Brandweer Nederland. ‘Op deze manier worden kennis, ervaring en ambitie gedeeld. Hoewel stalbranden misschien wel nooit volledig tot het verleden gaan behoren, houden wij de ambitie om de stallen brandveiliger te maken. Er zijn gezamenlijk stappen gezet, maar we zien dat nog onvoldoende in de cijfers terug. En dat is teleurstellend, omdat iedere stalbrand er één te veel is. Een brand zorgt voor veel dierenleed en is voor veel veehouders en hun familie en medewerkers een traumatische ervaring. Ook de impact op onze brandweercollega’s is altijd enorm. De brandweer staat bij dit soort branden vaak voor een haast onmogelijke opgave.’

Brandonderzoek

Brandweer Nederland stimuleert de brandweerregio’s om stalbranden zorgvuldig te onderzoeken. Dat sluit aan bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad om meer kennis te vergaren over brandoorzaak en brandverloop. ‘Hoewel het onmogelijk is elke stalbrand te onderzoeken, blijven we stevig inzetten op een landelijke eenduidige manier van onderzoek en registratie van stalbranden zodat er betere conclusies kunnen worden getrokken. Daarnaast participeren we in tientallen voorlichtingsbijeenkomsten om kennis van brand en brandpreventie over te brengen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Dit onderzoek helpt de doelstellingen van het Actieplan verder te realiseren. Deze uitkomsten leveren ongetwijfeld een extra bijdrage aan minder stalbranden en minder dierlijke slachtoffers. En daar is het ons om te doen. Uiteraard is het nu aan het nieuwe kabinet om de volgende noodzakelijke stappen te zetten. Wij blijven ons inzetten voor minder branden, minder schade en minder (dierlijke) slachtoffers.’

Je kunt het rapport hier downloaden. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.onderzoeksraad.nl.

Voorkom stalbrand

Met een aantal simpele maatregelen kun je al grote winst behalen op het voorkomen van stalbranden.

Brandveilige Veestallen

Actieplan brandveilige stallen 2018–2022

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

Omslagfoto-actieplan-brandveilige-veestallen.jpg

Delen