Onderzoeksraad publiceert rapport over fatale flatbrand Arnhem

  • Nederland
  • 14 juli 2021

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft woensdag het onderzoek gepresenteerd naar de flatbrand in Arnhem, in de Nieuwjaarsnacht van 2020. Nadat in de entreehal vuurwerk was afgestoken, ontstond brand in een bankstel dat enkele dagen daarvoor in de entreehal van de flat was geplaatst. Een vader en zijn kind overleefde de brand niet.

De Onderzoeksraad  voor Veiligheid doet in haar rapport zes aanbevelingen (pagina 13) aan onder andere eigenaren van woongebouwen, de vastgoedbranche, beheerders, ministeries en voor wat betreft aanbeveling 6 ook aan Brandweer Nederland.

  1. Verbeter het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren
  2. Zorg bij gebouweigenaren voor bijzondere en blijvende alertheid op enkelvoudige vluchtroutes
  3. Zorg voor verbetering van het toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen
  4. Herijk de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid zodanig dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat en/of terechtkomt. Verwerk het resultaat van deze herijking in de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid
  5. Voer wet- en regelgeving in om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken
  6. Gebruik uw expertise op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid bij/in woongebouwen om actief – gevraagd en ongevraagd – eigenaren van dit soort gebouwen te adviseren. Besteed daarbij aandacht aan de risico’s die bij specifieke gebouwen, zoals flatgebouwen, en specifieke woonvormen, zoals seniorencomplexen, bestaan.  

Voorkant

Dit laatste advies is gericht aan Brandweer Nederland. Hans Zuidijk, vakregiseur Brandveiligheid namens de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) onderschrijft deze aanbeveling. ‘Uiteraard zullen en moeten wij onze expertise maximaal inzetten. De beweging die in gang is gezet is die van nog meer vraag- en risicogericht werken. Geheel in lijn met onze visie Brandweer over morgen en het project Rembrand werken we nauw samen met en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan met particulieren, bedrijven en instellingen om het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten en waarbij zij aan de ‘voorkant’ van de veiligheidsketen een prominente rol spelen. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Wij danken de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor dit evenwichtige rapport.’

Meer informatie en het rapport vind je op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Delen