Nieuwe versie Handboek C2000 beschikbaar

  • Nederland
  • 24 februari 2021

Het Programma Overleg Informatievoorziening (POI) heeft de nieuwe versie van het Handboek C2000 Brandweer vastgesteld. Het handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000, maar ook veel informatie die de veiligheidsregio's kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

Een belangrijke norm die is vastgesteld is de brandweerfleetmap LKF-B. Dit is de brandweerspecifieke invulling van het multidisciplinaire Landelijk Kader Fleetmap (LKF). Met de LKF-B heeft Brandweer Nederland een belangrijke stap gemaakt in de harmonisatie van haar verbindingen en het gebruik van C2000.

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde versie van het handboek zijn:

  • Landelijk Kader Fleetmap: met name de benaming van de gespreksgroepen en waarvoor deze dienen, is aangepast.
  • De SOM-gespreksgroepen worden landelijk en de werkwijze voor de bevelvoerder en meldkamer bij burenhulp is vernieuwd.
  • Het LKF-B is van 48 naar 28 verbindingschema’s gegaan.
  • De Gespreksgroep meetplan is aangepast naar 91-93.
  • De vernieuwde werkwijze Extern inmelden bij interregionaal alarmeren en pelotonsbijstand is geïntegreerd.

Levend document

Het IFV heeft het Handboek C2000 Brandweer in beheer en verzorgt samen met de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer de jaarlijkse actualisatie van het handboek en de afstemming van de inhoud op de jaarlijkse actualisatie van de LKF.
Voor vragen of verbetersuggesties kun je mailen naar het Kennisplein IFV.

Je kunt de nieuwe versie downloaden via het Kennisplein IFV.

C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Portofoon_C2000.jpg

Delen