Succesvolle Nederlandse assistentie bij natuurbrand in België

  • Nederland
  • 03 mei 2021

Op vrijdag 23 april brak er een grote natuurbrand uit op het Belgische militair domein en natuurgebied ‘Groot Schietveld’ in Brecht, net over de grens bij Zundert. De Belgische brandweer rukte massaal uit en daarbij werd de hulp van onze Nederlandse FBO (Fire Bucket Operations) en Natuurbrandadviseurs gevraagd. Daarmee werd invulling gegeven aan een eerder afgesloten convenant tussen België en Nederland.

Christiaan Velthausz, Landelijk Coördinator FBO: ‘De brand bedreigde een nabijgelegen woonwijk en camping. Omdat een groot deel van het terrein slecht toegankelijk is, werd om luchtsteun vanuit Nederland gevraagd. Wij kwamen op vrijdag en zaterdag ter plaatse met twee Chinooks van het 298 squadron. Samen met onze collega’s van het Mobile Air Operations Team (MAOT) en de Belgische brandweerkorpsen hebben we de helikopters zo efficiënt mogelijk ingezet. Het is hartstikke mooi dat wij aan België op deze manier onze hulp kunnen bieden en dat we andersom als dit nodig is ook hulp van de Belgen kunnen inschakelen. Daarnaast kunnen wij van dit soort inzetten veel leren zodat we in de toekomst weer dingen kunnen verbeteren’.

Als FBO wordt ingezet, dan komen ook de landelijke natuurbrandadviseurs mee. Vaak zijn zij al eerder ter plaatse om in de voorbereiding al wat te kunnen betekenen. Tijdens deze inzet werden de natuurbrandadviseurs Wim Verboom en Marcel Geluk ingezet. ‘Onze adviseursrol bij dit incident was vooral gericht op het afstemmen over de inzetstrategie met onze Belgische collega’s en het FBO-team. Daarmee vormden wij een schakel tussen beide partijen’, legt Marcel uit. Wim vult aan: ‘De constructieve en prettige samenwerking tussen de verschillende partijen heeft er toe geleid dat de brand ‘s avonds voor het donker onder controle was. Dit is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking in het belang van de burger’.

Na afloop ontving een van onze natuurbrandadviseurs via onze Ambassadeur in België een mooi bericht, waarin de Belgische minister van Defensie liet weten dat zij zeer dankbaar is voor de Nederlandse assistentie tijdens deze natuurbrand.
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Convenant tussen België en Nederland

Sinds maart 2015 is er een convenant van kracht tussen het Miniserie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van België, Het Nederlandse ministerie van Defensie en het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Door dit convenant kunnen we bij een natuurbrand elkaar ondersteunen met kennis, middelen en expertise. Dit was onze eerste inzet in België sinds dit convenant van kracht is. Ik vind het mooi om te zien dat deze samenwerking echt goed werkt en dat we tijdens deze inzet ook weer goed konden helpen’, vertelt Christiaan enthousiast.

Christaan vervolgt: ‘Het idee om het convenant af te sluiten ontstond 10 jaar geleden na een grote natuurbrand in het natuurgebied de Kalmthoutse Heide, vlak bij de grens tussen België en Nederland. Bij deze brand werden zowel Belgische als Nederlandse brandweereenheden ingezet. De wind draaide veel, waardoor we deze brand moeilijk onder controle kregen. Om beter te hulp te kunnen schieten, hebben wij vanuit Nederland toen blushelikopters aangevraagd en uiteindelijk ook ingezet. Daarmee konden we echt een verschil maken. Zo konden we voorkomen dat de brand oversloeg naar de buitenwijken van het nabijgelegen Belgische dorp Kalmthout. De Belgen waren onder de indruk van onze slagkracht en vroegen of ze in de toekomst ook weer een beroep op ons konden doen. Het voordeel van onze blushelikopters is dat wij met minimaal 7 tot 8 duizend liter water rond kunnen vliegen. En dat de helikopters gestationeerd staan op Vliegbasis Gilze-Rijen, vlak bij de Belgische grens. Door het convenant kunnen we elkaar nu sneller en efficiënter te hulp schieten. Een mooie samenwerking tussen Nederland en België waar we trots op zijn.

Professionele en Vriendschappelijke samenwerking

Vanuit de brandweer in België is onder meer Erik Janssen, die toen  Brandweercommandant Brandweer Zone Rand België was, heel actief betrokken geweest bij het afsluiten van het convenant. Een mooi toeval was dat hij ook tijdens de natuurbrand van vorige week de leider CoPI was (Commando Plaats Incident). De aanvraag voor hulp vanuit Nederland kwam dan ook van hem af. Erik Janssen licht toe: ‘De brand van afgelopen vrijdag kwam overeen met een scenario die wij in 2015 in samenwerking met Nederland al geoefend hebben. Deze opgedane ervaring kwam tijdens de inzet van afgelopen vrijdag en zaterdag erg van pas. De samenwerking tussen Nederland en België is professioneel en tegelijkertijd ook vriendschappelijk. We kennen elkaar vanuit het Landelijke Netwerk Natuurbandbeheersing en zien elkaar tijdens studiedagen. De lijnen zijn kort, we hebben bijvoorbeeld een whatsapp-groep waarin we elkaar vanuit België en Nederland op de hoogte houden als het natuurbrandseizoen weer begint. Daarbij wisselen wij onder meer kennis, ervaring en onderzoeksrapporten uit. Wij hebben bijvoorbeeld in Frankrijk een opleiding gevolgd waardoor we een mooie commandostructuur rondom natuurbrandbeheersing hebben opgezet. Deze kennis delen we dan weer met Nederland. Ik kijk met een warm hart terug op de samenwerking met Nederland tijdens de inzet van afgelopen vrijdag en zaterdag’.


Foto´s: Christiaan-Velthausz

Specialisme Natuurbrand-beheersing

Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

2007-Natuurbrand-Markelo_1280x720.jpg

Delen