‘Voor bebouwing zijn er strenge regels, voor natuurgebieden ligt er niets’

  • Nederland
  • 08 juni 2021

Afgelopen weekend besteedde Nieuwsuur aandacht aan natuurbrandbeheersing en risico's op onbeheersbare branden. Wat moet er gebeuren om de kwetsbaarheid in de hand te houden en onbeheersbare natuurbranden te voorkomen? Namens Brandweer Nederland pleitte Anton Slofstra voor meer urgentie op dit thema. ‘Er moet veel meer gedaan worden aan preventie. Dat is niet sexy, maar het is wel de knop waar we nog aan kunnen draaien. Alleen dan kunnen we branden klein houden. Maar dan moeten we wel snel starten. Een goede inrichting van de natuur is een proces van vele jaren.’

Slofstra is portefeuillehouder op dit dossier. Hij wil dat er wettelijke voorschriften komen voor natuurgebieden op het gebied van brandveiligheid. ‘Bij de bouw van huizen, kantoren en fabrieken zijn er strenge regels. Maar voor natuurbrandbeheersing ligt er niets. Het is te vrijblijvend. Het zou goed zijn als er meer regelgeving komt op het gebied van beheer, inrichting en bereikbaarheid van de natuur. In zo’n wetgeving zou terecht moeten komen welke maatregelen de natuurbeheerders moeten nemen om mogelijke branden beheersbaar te houden. Het landschap moet zó ingericht worden zodat de weerbaarheid omhoog gaat en de ontsluiting voor hulpdiensten wordt verbeterd. Zo kunnen we voorkomen dat de brand niet onbeperkt kan uitbreiden.’

Intensief

In Nederland wordt de natuur - in tegenstelling tot veel andere landen - zeer intensief gebruikt. ‘We wonen, werken en recreëren in onze natuur. Er rijden treinen doorheen, er zijn waterwingebieden en hoogspanningstracés lopen door de natuur. De natuur is van ons allemaal. Er zijn veel partijen betrokken bij natuurbrandbeheersing, dus dat betekent dat we ook gezamenlijke afspraken moeten maken. Tegelijkertijd zien we dat dit thema door geen enkele instantie integraal wordt opgepakt. Terwijl er een grote uitdaging ligt. Het klimaat verandert en de natuur wordt droger. Branden kunnen hierdoor onbeheersbaar worden. Gelijktijdig moeten we ook maatregelen nemen om de slagkracht en doorzettingsvermogen van de brandweer te vergroten. De kans op gelijktijdigheid van natuurbranden is immers groot.’

Landschapsinrichting

Namens het Instituut Fysieke Veiligheid sprak ook Jelmer Dam over risico's op onbeheersbare natuurbranden door extremer weer en droogte en de oplossingen die liggen aan de voorkant: landschapsinrichting en randvoorwaarden voor snelle interventie. Het handcrewteam van Overijssel werd gevolgd bij een oefening.

Specialisme Natuurbrand-beheersing

Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

2007-Natuurbrand-Markelo_1280x720.jpg

Delen