Inzet wateroverlast Limburg

  • Nederland
  • 15 juli 2021

Het zuiden van Nederland wordt sinds dinsdag geteisterd door zware regenbuien en kampt met enorme wateroverlast. Verschillende regio’s helpen de regio’s in Limburg in hun strijd tegen het water. Ook landelijk is er bijstand. Het specialisme Logistiek & Ondersteuning heeft vanuit het Facilitair Dienstencentrum van het IFV zandzakken en dompelpompen gestuurd.

Karsten Sebastian, landelijk coördinator Logistiek & Ondersteuning (IFV/Brandweer Nederland). ‘De aanvraag voor logistieke bijstand kwam woensdagmiddag bij ons binnen via het LOCC. Wij zijn direct gestart met voorbereidingen en eind van de middag vertrok een eerste transport met 110.000 zandzakken en 100 dompelpompen met aggregaat. Deze werden afgeleverd bij de brandweerkazerne in Maastricht-Noord.’

Zandzakken

‘In de avond ontvingen we nog eens een bijstandverzoek van Limburg-Noord. Vannacht is een transport met 20.000 zandzakken op weg gegaan naar drie locaties in Limburg-Noord. Het is mooi dat we in deze situatie onze rol als facilitair dienstverlener voor de veiligheidsregio’s konden pakken. Petje af voor collega’s die de hele nacht in touw zijn geweest.’

Specialisme Logistiek & Ondersteuning

In dit soort crisissituaties is het van groot belang om materieel snel op de plek krijgen en manschappen te bevoorraden en af te lossen. Dat vraagt om logistieke samenwerking. Daarom is vanuit Brandweer Nederland in samenwerking met het IFV het landelijk Specialisme Logistiek & Ondersteuning ingericht als onderdeel van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden. De databank Logistiek is onder andere onderdeel van dit specialisme. Meer informatie vind je op de website van Brandweer Nederland: Specialisme Logistieke Ondersteuning.

We wensen alle collega’s die betrokken zijn bij de inzetten in Limburg veel succes. Dat geldt ook voor onze Duitse en Belgische collega’s die momenteel in een ongekende situatie hulp moeten verlenen.

Specialisme Logistiek & Ondersteuning

Het is van groot belang om materieel snel op de plek krijgen en manschappen te bevoorraden en af te lossen. Dat vraagt om logistieke samenwerking.

Logistiek Ondersteuning 01

Delen