‘Wet- en regelgeving hoogbouw moet hoger op agenda’

  • Nederland
  • 21 juni 2021

Hilda Raasing neemt na 8,5 jaar afscheid in de functie van directeur en commandant van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Zij vertrekt per 1 juli. Afgelopen vrijdag was haar laatste vergadering van de RCDV. Aansluitend blikte zij in een interview terug, onder andere op inclusiviteit en diversiteit, LCMS en uiteraard haar portefeuille Brandveilig leven.

‘Als ik kijk naar de maatschappelijke ontwikkelingen in onze samenleving, naar de vergrijzing en naar ouderen die steeds langer thuis wonen, dan is er wel heel beperkt aandacht voor de wet- en regelgeving op dit belangrijke thema. Het is van groot belang dat er goede vluchtroutes zijn zodat mensen naar buiten kunnen als er veel rook is. Zeker als je kijkt naar hoogbouw is dit cruciaal. Er is te weinig aandacht voor de gevaren, niet alleen voor bewoners maar ook voor onze eigen hulpverleners die bij brand een enorm risico lopen. Het thema moet veel hoger op de agenda van de ministeries en politiek staan.’

Waken voor verslapping

Voor Hilda Raasing is Brandveilig leven toch haar kindje geworden. ‘Ik kreeg deze portefeuille, niet wetende wat het in zou houden. Maar ik ben er van gaan houden. Laat ik stellen dat er door de mensen in de regio’s ongelooflijk veel werk is en wordt verricht op dit thema. We mogen hierin niet verslappen. Als het voorkomen van slachtoffers en van brand een van de hoofddoelstellingen is van Brandweer Nederland, dan kan en mag Brandveilig leven niet naar de achtergrond verdwijnen.’

Zie je hier geen speler? Beluister dan hier het interview.

Delen