Interview Esther Lieben

‘Met persoonlijke verhalen mensen aan het denken zetten’

  • Nederland
  • 23 juni 2021

Op 31 maart werd het startschot gegeven voor de Taskforce Onze hulpverleners veilig. Gewoon omdat het hard nodig is. Het doel is om met behulp van een actieprogramma geweld en mishandeling van hulpverleners terug te dringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. Namens de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio heeft Esther Lieben (commandant brandweer Veiligheidsregio Haaglanden) zitting in de taskforce.

Waarom deze Taskforce?
Esther: `Het sluit mooi aan op het Programma Veilige Publieke Taak - tegenwoordig: Veilige publieke dienstverlening - dat vooral gericht is op werkgevers. En dan specifiek op het creëren van een veilige werkomgeving. Preventie en handelingsperspectieven staan in dat programma centraal. Geweld tegen hulpverleners is helaas een steeds een terugkerend onderwerp. Uit cijfers blijkt dat het aantal incidenten het afgelopen jaar zelfs met vijftien procent is toegenomen. Ongetwijfeld is er een link te leggen met de coronacrisis en het feit dat mensen wat kortere lontjes hebben. Het varieert van bedreigen en uitschelden tot aan fysiek geweld. In welke vorm dan ook is dat onacceptabel. Elk geval van agressie is er één te veel. Met de Taskforce gaan we twee jaar aan de slag met een actieprogramma waarin de vraag centraal staat hoe we dit probleem kunnen verminderen én hoe we er in onze eigen organisaties beter mee kunnen omgaan. We werken langs drie actielijnen: de sociale norm verstreken, goed werkgeverschap en agressie voorkomen en vervolgen.´

De sociale norm versterken. Hoe doe je dat?
`We moeten toe naar een situatie waarin het voor iedereen de norm wordt dat agressie en geweld tegen hulpverleners niet normaal is. Dat kunnen we onder andere doen door verhalen te vertellen. Welke impact heeft het op een brandweerman of – vrouw als hij of zij met geweld te maken krijgt? Met die verhalen kunnen we mensen aan het denken zetten. We willen ze meegeven dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van geweld tegen hulpverleners.

Dit hangt samen met de derde actielijn van de Taskforce: Agressie voorkomen en vervolgen. Hoe kunnen we omstanders en mensen in de directe omgeving van potentiële daders handelingsperspectief geven om geweld te voorkomen? We moeten daarnaast inzichtelijk maken wat de consequenties zijn voor daders van agressie en geweld tegen hulpverleners. Dat zij een strafproces kunnen verwachten, en dat een schadeclaim of een gebiedsverbod ook mogelijke restricties zijn.´

Veilig werkgeverschap. Wat betekent dat?
`Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus we kunnen ervoor zorgen dat onze mensen nóg beter voorbereid de straat op gaan. Dat kan door middel van training, opleiding en coaching gericht op het voorkomen van escalatie in dreigende situaties. En áls er dan toch geweld plaatsvindt, moeten we als werkgevers goede begeleiding bieden aan onze mensen. Dat vraagt om duidelijke protocollen. Wie praat met de collega die iets naars is overkomen? Wie zorgt ervoor dat een verklaring aan alle eisen voldoet om als strafzaak in behandeling te worden genomen? Als onze mensen iets overkomt, moeten we hen helpen en ondersteunen waar we kunnen. Op die manier zorg je er óók voor dat de meldings- een aangiftebereidheid omhoog gaat. Geweld moet altijd worden gemeld.´

Esther Lieben 650Px

Leden van de taskforce

De multidisciplinaire Taskforce Onze hulpverleners veilig bestaat uit:

  • Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Delft, tevens voorzitter;
  • Frank Paauw, chef van de eenheid Amsterdam, namens de politie;
  • Esther Lieben, commandant brandweer Veiligheidsregio Haaglanden, namens de  Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV);
  • Otto Adang, lector Openbare orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie;
  • Jan Willem Schaper, plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio bij het ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • Hanneke Sint, programmamanager High Impact Crimes, ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • Lisan Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie parket Rotterdam, namens het OM;
  • Pieter Verhoeve, burgemeester gemeente Gouda, namens de BOA’s

Taskforce zoekt verhalenvertellers

Heb jij tijdens je werk bij de brandweer te maken gehad met geweld? En wil jij vertellen welke impact dat op jou, je ploeg en/of je naasten heeft gehad? Bijvoorbeeld in uitingen van de taskforce op social media, websites, de BrandweerKrant, of tijdens (online) bijeenkomsten met de taskforceleden? Neem dan contact op met Lisette Wenink. Zij vertegenwoordigt alle brandweerkorpsen in de communicatiewerkgroep die verbonden is met de taskforce. E-mail: lisette.wenink@vrhm.nl.

Volg de taskforce op LinkedIn

Volg de taskforce op LinkedIn. Andere social mediakanalen zullen volgen. Delen en liken van berichten wordt zeer gewaardeerd.   

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens op:

Delen