Gezamenlijke herdenking omgekomen brandweermensen

  • Nederland
  • 27 mei 2021

Als brandweer staan we dag en nacht met hart en ziel klaar voor onze maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Want het brandweervak is niet zonder risico’s. Daar zijn we ons van bewust, maar we staan er niet iedere dag bij stil. Soms gaat het mis en betalen brandweermensen de hoogste prijs. Iedere derde zaterdag in juni staan wij tijdens de nationale brandweerherdenking gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak.

Dit jaar organiseren we op 19 juni voor de 10e keer de nationale brandweerherdenking bij het brandweermonument in Schaarsbergen. Daar vindt een ceremonie plaats met een beperkt aantal mensen in verband met de huidige maatregelen. Door middel van een live-uitzending wordt een mooie en volwaardige herdenkingsplechtigheid gemaakt. De uitzending vindt plaats vanaf 12.00 uur tot even na 13.00 uur. De instructies voor de live-uitzending vind je te zijner tijd op www.brandweermonument.nl.

Oproep kazernes

Jaarlijks roepen we alle korpsen in Nederland op om tijdens de brandweerherdenking op zoveel mogelijk kazernes de brandweervlag halfstok te hangen (van 12.00 tot 15.00 uur) en om gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, om 13.00 uur, een minuut lang het ereteken te maken (zie ook de instructie). Uiteraard met inachtneming van de regels met betrekking tot de fysieke afstand. We zijn ons bewust van de huidige maatregelen en houden daar bij de herdenking ook rekening mee. De oproep om lokaal een herdenkingsmoment te organiseren is geen oproep om veel mensen bij elkaar te brengen op een brandweerpost. Ga uit van een beperkt gezelschap. Alle korpsen en kazernes die het ereteken maken vragen we dit zo veel mogelijk te delen via social media en het, indien mogelijk, uit te zenden op de eigen Facebookpagina van het korps. Bij alle berichten kan de hashtag #brandweerherdenking worden gebruikt. Tijdens de live-uitzending wordt in beeld gebracht welke brandweerkorpsen het ereteken bij de eigen kazerne maken zodat we de plaatselijke en landelijke herdenkingsmomenten aan elkaar verbinden.

#Brandweerherdenking

Ook via social media staan we stil bij onze omgekomen collega’s. Vervang op 19 juni je profielfoto op social media door het zwarte brandweerlogo. Plaats een foto of film van het ereteken of de vlag halfstok bij jullie kazerne of post op Facebook, Twitter en Instagram en gebruik daarbij de hashtag #brandweerherdenking. Als je kazerne of post een eigen Facebookpagina heeft, willen we je vragen om het ereteken live uit te zenden zodat op zoveel mogelijk tijdlijnen de herdenking live te volgen is.

Brandweermonument-Herdenking-2015.jpg

Social media

Iedere derde zaterdag in juni staan we stil bij onze brandweercollega's die omkwamen tijdens de uitoefening van het vak. Wil jij hen ook herdenken? Vervang dan op die zaterdag je profielfoto door het zwarte brandweerlogo. #Brandweerherdenking

ZWARTE-LOGO_vrijstaand_klein.png

Het ereteken

Uitvoering ereteken

Brandweerkorpsen worden opgeroepen om, gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, het ereteken te maken bij zo veel mogelijk posten en kazernes. Dit is jaarlijks op de derde zaterdag in juni om 13.00 uur.

Kledingadvies

De uitrukploeg die het ereteken gaat maken in uitrukuniform. Toeschouwers voor zover het brandweermensen betreft en van toepassing is: ceremonieel uniform met hoofddeksel en armsnoer. Ook zij dienen de huidige maatregelen in acht te nemen.

Delen