Extra stappen gezet op gebied van risicobeheer en verzekeringen

  • Nederland
  • 28 juni 2021

Het onderwerp risicobeheer en verzekeringen komt periodiek terug in de vergaderingen van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV). Recent is daarin besloten tot de oprichting van een expertisebureau Risicobeheer. De veiligheidsregio’s werken op dit thema niet alleen onderling samen, maar ook met externe partijen.

‘Omdat de capaciteit en deskundigheid schaars is op dit belangrijke thema, is besloten samen op te trekken met kennispartners binnen de overheid’, stelt portefeuillehouder Bedrijfsvoering, Wim Kleinhuis. ‘We hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA), nadat wij dat eerder al hadden gedaan met VNG Risicobeheer. Hiermee willen we extra stappen vooruit maken.’

Achtergrond

De verzekeringsmarkt verhardt. Het aantal verzekeraars neemt af, de premies stijgen en de dekkingen verminderen. De veiligheidsregio’s trekken sinds eind 2019 met elkaar op om de uitdagingen in de verzekeringsmarkt het hoofd te bieden. VGA, die Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseert over risicobeheer en verzekeringen, is nauw betrokken bij het initiatief van de gezamenlijke veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s en VGA hebben afgesproken om kennis en ervaring met elkaar te blijven delen en gezamenlijke kansen te onderzoeken. Het primaire doel is om te komen tot een alternatieve strategie om risico’s te beheersen, in het bijzonder het ongevallenrisico. Het risicobeheer in een bestuurlijke omgeving is wat beide organisaties bindt.

Recent zijn de veiligheidsregio’s ook een partnerschap aangegaan met VNG Risicobeheer. Hiermee is een solide basis gelegd voor de opbouw van expertise, waarbij de veiligheidsregio’s, VNG Risicobeheer en VGA elkaar kunnen versterken.

Zie ook: Veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer slaan de handen ineen | VNG

Delen