COVID-19: Meer mogelijk dankzij versoepelingen

  • Nederland
  • 04 juni 2021

De RCDV volgt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis nauwgezet. Bij nieuwe ontwikkelingen maakt zij een vertaalslag voor alle activiteiten in het brandweerveld. Dit doet zij in lijn met de geldende coronamaatregelen. In de laatste persconferentie is aangekondigd dat er per 5 juni weer een aantal versoepelingen mogelijk is en met het nemen van stap 3 uit het openingsplan feitelijk een einde aan de lockdown komt. Dat betekent dat we als brandweer weer meer kunnen, onder ander op het gebied van vakbekwaamheid en risicobeheersing. Hieronder vind je de gevolgen van de versoepelingen voor de brandweer.

‘Deze coronacrisis is ongekend en heeft veel van onze mensen gevraagd, in warme en koude brandweerwerkzaamheden en ook privé. De RCDV is trots dat we als brandweer goed inzetbaar zijn gebleven. Het doel is altijd om hulp te kunnen blijven leveren. Het einde lijkt in zicht en daarom hopen we deze maand met een laatste bericht te kunnen komen over coronaproof werken bij de brandweer. De continuïteit van de brandweerorganisatie staat voorop, maar hoeft dan niet meer met een landelijke lijn vanuit de RCDV te worden ondersteund’, reageert Tijs Van Lieshout, voorzitter van de RCDV en van Brandweer Nederland.

Vakbekwaam worden

In veel regio’s draaien de noodzakelijke opleidingen weer. Na de zomer worden ook de niet-noodzakelijke opleidingen weer aangeboden. Dit betekent dat er een hele drukke periode van examineren in het verschiet ligt. Om er voor te zorgen dat de geplande examens kunnen worden afgenomen, heeft de RCDV toegezegd hier haar maximale medewerking aan te verlenen door collega’s gelegenheid te geven hieraan bij te dragen.

Vakbekwaam blijven

De verandering op het gebied van vakbekwaamheid vind je in de nieuwe versie van de infographic.

Sociale aspecten

De versoepelingen laten ook weer bijeenkomsten toe met maximaal 50 personen als er voldoende ruimte is om afstand te houden. Hierdoor kunnen ook sociale activiteiten zoals de nazit bij een oefenavond, korpsavonden, einde seizoen bijeenkomsten weer plaatsvinden. De coronamaatregelen zijn voor binnen en buiten zoveel mogelijk gelijk. Dus groepsgrootte binnen én buiten is maximaal 50 personen. De eindtijd van 22.00 uur geldt voor horeca en daarom ook voor de nazit bij oefenavonden.

Risicobeheersing

Ook voor de werkzaamheden van risicobeheersing geldt de groepsgrootte van maximaal 50 personen mits de 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd. Dat betekent dat bezoek op locatie weer mogelijk is conform daar geldende afspraken. Ook activiteiten Brandveilig leven zijn op locatie weer toegestaan mits de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd.

Geen openingsplan

Er wordt wel eens geopperd om, zoals het Rijk doet, ook een openingsplan op te stellen. De RCDV vindt dat geen goed werkbaar idee. De versoepelingen van de maatregelen gaan snel en zijn onvoorspelbaar. Pas als een persconferentie is gegeven, zijn de maatregelen definitief. Daarom zet de RCDV naar aanleiding van iedere persconferentie de eventuele gevolgen voor de brandweer op een rij.

Delen