Uit de Brandweerkrant

Vijf jaar landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH)

  • Nederland
  • 06 juli 2021

Het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) bestaat vijf jaar. Vijf landelijke teams assisteren bij incidenten met instortingen of als slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Wat heeft STH ons gebracht en wat is er nog méér mogelijk? We vroegen het Wilbert Kleijer, Brandweer Midden- en West- Brabant, en Adrie van der Plas, Brandweer Hollands Midden. Twee teamleiders STH van het eerste uur. 

Wilbert: ‘Wij zijn er om te assisteren bij ernstige incidenten waarbij slachtoffers in het spel zijn. Voorheen had iedere regio zijn eigen specialistische middelen, maar die werden nauwelijks gebruikt. Logisch, want de extreme calamiteiten waar we het over hebben, komen niet heel vaak voor. 5 jaar geleden zijn de krachten gebundeld in 5 landelijke teams. We hebben kennis en vaardigheden opgebouwd, met name waar het instortingen van gebouwen betreft. Als de coronamaatregelen het weer toelaten, pakken we ook het bekwamen in de aanpak van spoorwegincidenten weer op. De kennis stellen we in dienst van een lokaal commando. We komen dus geen incidenten overnemen.’ 

Wat is de toegevoegde waarde van de landelijke teams? 

Adrie: ‘Uiteraard wordt ons team niet dagelijks ingezet, maar ik denk dat we de afgelopen jaren goede dingen hebben kunnen doen. We hebben bewezen dat we moeilijke casussen aan kunnen, zie de redding van een jongetje uit een ingestort pand in Coevorden. Hoe vaker je iets doet, des te beter je er in wordt. We hebben elkaar leren kennen en we hebben extra kennis opgedaan. We zijn volwassen geworden.’  
(tekst gaat verder onder de foto)

Wilbert: ‘Als STH-team kijken we op een andere manier naar situaties en de risico’s dan bij standaard brandweeroptredens. Hoe kunnen we als reddingswerkers veilig naar binnen om een slachtoffer te redden? We zetten iets neer om dat doel te bereiken en dat mag weer instorten op het moment dat we klaar zijn.’

Eerste lustrum 

Lean Remmerde, landelijk coördinator STH (IFV): ‘In de afgelopen vijf jaar is STH 34 keer ingezet. Ik ben trots op wat STH de afgelopen jaren bereikt heeft! Waar we nu staan is het resultaat van teamwork en inzet van velen. Het toont de kracht van landelijke samenwerking. Een stevig fundament is gelegd in de projectfase (2012-2016). Met inzet van alle teams en met ondersteuning onze partners in het veld is dat fundament verder uitgebouwd. Opgedane kennis en ervaring wordt ingezet om het specialisme te blijven ontwikkelen. Ik wil dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd, feliciteren met dit eerste lustrum!’ 

Het volledige artikel over het eerste lustrum van STH en een verslag van een recente STH-inzet lees je in het zomernummer van de Brandweerkrant. 

Specialisme Technische Hulpverlening

Het specialisme technische hulpverlening (STH) is het eerste specialisme binnen GBO-SO. Sinds 2016 zijn de vijf specialistische teams operationeel. Om een landelijke dekking te garanderen is het team STH verdeeld over vijf standplaatsen in Nederland: Drachten, Zwolle, Alphen aan den Rijn, Beusichem en Tilburg.  

Delen