Uit de Brandweerkrant

Belangrijk: juiste procedure aanvraag blushelikopters

  • Nederland
  • 19 juli 2021

De afgelopen jaren is het Fire Bucket Operations (FBO) team verschillende keren ingezet bij grote (natuur)branden. En met succes. ‘Bij de inzet van een FBO-team zijn veel verschillende partijen betrokken. Daarom is de aanvraag volgens de juiste procedure zo van belang’, legt Christiaan Velthausz (VNOG), coördinator FBO, uit in het zomernummer van de Brandweerkrant.

Uit een recente evaluatie van de aanvraagprocedure bleek echter dat binnen veiligheidsregio’s niet altijd voldoende bekend is hoe de formele aanvraag voor FBO verloopt.En zonder die formele aanvraag geeft Defensie geen toestemming om een inzet uit te voeren.

Werkwijze

In een veiligheidsregio zijn de HOvD en Algemeen Commandant Brandweer (AC-B) gemandateerd om een aanvraag voor het FBO-team te doen. Deze aanvraag wordt ingediend bij het LOCC, dat vervolgens een checklist naar de betreffende regio stuurt. Tegelijkertijd neemt het LOCC contact op met de AC-B van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (de coördinerend regio voor FBO) om de inzetmogelijkheden af te stemmen.
(tekst gaat verder onder de foto)

Handtekening

‘Alleen door middel van een formele aanvraag bij het LOCC is een inzet van het FBO-team dus mogelijk. Een handtekening van de voorzitter van de veiligheidsregio is noodzakelijk om financiering vanuit de FNIK (Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht) te kunnen krijgen. Het formulier met handtekening mag echter ook ná de initiële aanvraag (tot maximaal 24 uur na aanvraag) bij het LOCC ingediend worden’, besluit Christiaan.

Het volledige verhaal lees je in het zomernummer van de Brandweerkrant.

Delen