Uit de brandweerkrant

Jeugdbrandweer kijkt naar de toekomst

  • Nederland
  • 14 januari 2021

De plannen voor de jeugdbrandweer in Zuid-Holland Zuid zijn vastgelegd in een programma Jeugdbrandweer ZHZ 2020-2024. Daarnaast zijn alle jeugdleden voorzien van nieuwe bluskleding. Coördinator John van den Bergh vertelt over de plannen en ontwikkelingen.

Om meer recht te doen aan het enthousiasme van de jeugdbrandweerleden en hun jeugdleiders werd John enkele jaren geleden als coördinator aangesteld.

Mogelijkheden

John: ‘Ik maakte onder meer tijdens oefenavonden kennis met tien leuke en actieve jeugdbrandweergroepen met goede ideeën en enthousiaste leden en jeugdleiders. Wij willen hen graag ondersteunen, mogelijkheden bieden en daarover duidelijkheid geven. Daarom is nu het programma jeugdbrand ZHZ 2020-2024 opgesteld.’
(tekst gaat verder onder de foto´s)

(Deze foto is al gemaakt in de periode dat er geen coronamaatregelen waren)

Goede voorbereiding

Het programma richt zich onder meer op vergroting van kennis over voorkomen van brand, brandbestrijding en hulpverlening en een leertraject dat de kans vergroot om door te stromen als brandweervrijwilliger of beroepsmedewerker. John: ‘Daarnaast besteden we aandacht aan maatschappelijk bewustzijn, ontwikkeling van competenties, vaardigheden, normen en waarden zoals die bij de brandweer gebruikelijk zijn en voorbereiding op de leergang ‘manschap’ van de brandweer. Ook wordt bekeken of een leergang brandweerman ‘light’ voor 16- tot 18-jarigen kan worden ontwikkeld en of er mogelijkheden zijn jongeren daadwerkelijk in te zetten voor bepaalde werkzaamheden. Jeugdleden kunnen dan net als bij Defensie al kwalitatief goed opgeleid en gecertificeerd worden om op hun 18-de direct inzetbaar door te stromen.’

Het volledige verhaal lees je in het winternummer van de Brandweerkrant.

Brandweerkrant

Vier keer per jaar verschijnt de Brandweerkrant van Nederland, met nieuws van en voor de regio's.

Brandweerkrant Juni 2020 Header

Meer informatie?

De Stichting Jeugdbrandweer Nederland organiseert activiteiten, zoals wedstrijden en toetsen. Als je meer wilt weten over de Jeugdbrandweer, kijk dan op hun website.

Delen