Brandweervrouw, iets voor jou?

Brandweervrouwen inspireren met wervende video

  • Nederland
  • 12 februari 2021

‘Ons beroep lijkt aan de buitenkant misschien op een mannenberoep. Maar niets is minder waar. Het brandweervak, zowel warm én koud als beroeps én vrijwillig, is een uitdagend en mooi vak. Oók voor vrouwen. Sterker nog, we hebben juist vrouwen nodig, want zij zorgen voor diversiteit en verandering.’ Om het brandweervak te promoten bij vrouwen maakte het netwerk Brandweervrouwen een wervende video waarin brandweercollega’s Rachel, Cindy en Claudia vol trots vertellen over ons mooie vak. Claudia Prins, voorzitter van het netwerk Brandweervrouwen vertelt over het nut en de noodzaak van meer vrouwen bij de brandweer.

De brandweer is er 24/7 en is er voor iedereen. We staan midden in de samenleving. Het is dan ook van groot belang dat wij verbinding hebben en houden met iedereen. Dat vraagt om een divers personeelsbestand.

Verschillen

‘Diversiteit is de voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing en gaat verder dan het verschil tussen man en vrouw’, stelt Prins. ‘Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. Het zit hem in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en denken. Een goed team is geen verzameling van gelijken, maar een verzameling van verschillen. Daarom heeft de brandweer in haar korpsen mensen nodig die op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, vanuit verschillende achtergronden.’
(tekst gaat verder onder de video)

Op zoek naar talent

‘Bij de brandweer werken 23.570 repressieve brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Daar zijn we trots op. Daarvan zijn 22.243 man en 1.324 vrouw*. De komende jaren investeren we in binnenhalen en binnenhouden van mensen die binnen de brandweer nog ondervertegenwoordigd zijn. Denk daarbij niet alleen aan vrouwen, maar ook aan jongeren en verschillende culturele achtergronden. Samen met andere netwerken zoals Roze in Rood, HR, en de Jeugdbrandweer maken we ons hard voor een brandweerorganisatie die bestaat uit heel veel verschillende mensen met verschillende talenten en manieren van werken. We zoeken dus talentvolle mensen, in de breedste zin van het woord.’

Het netwerk Brandweervrouwen

Prins vervolgt: ‘Ons netwerk staat voor verbinding, normalisering en positionering van de vrouw binnen Brandweer Nederland. Wij staan voor diversiteit en maakt de brandweervrouwen zichtbaar door vanuit de kracht een plek in te nemen aan tafel en op de werkvloer. Deze video draagt daaraan bij. We hopen dan ook dat alle collega’s deze met trots delen via social media!’

Wil je meer weten over het netwerk Brandweervrouwen? Kijk dan op de site!

* (Bron: Cijfers komen uit 2019 van het IFV)

Netwerk Brandweervrouwen

Vrouwen binnen de brandweer zorgen voor diversiteit en verandering. Maar diversiteit is veel meer dan alleen man-vrouw.

Thumbnail Brandweervrouw Iets Voor Jou STILL

Delen