Behoeftepeiling voor ploegchefs

  • Nederland
  • 05 februari 2021

De Brandweeracademie wil ploegchefs ondersteunen bij sociale vraagstukken op hun brandweerpost. In een serie bijeenkomsten willen wij ploegchefs uit het hele land met elkaar verbinden. Zodat zij kennis en expertise onderling kunnen delen en hun kennis op bepaalde thema’s kunnen verdiepen. Welke wensen heb jij als ploegchef voor deze bijeenkomsten? Laat het ons weten en vul de vragenlijst in!

Uit verschillende onderzoeken van de Brandweeracademie en ervaringen opgedaan bij de leergang Ploegchef blijkt dat ploegchefs te maken hebben met uiteenlopende sociale vraagstukken op hun brandweerpost. Denk aan generatieproblemen op de post en het tegelijkertijd moeten aannemen van een (grote) groep aspiranten. Of aan conflicten tussen brandweermensen in de 'koude fase' die effect hebben op het brandweeroptreden. Dit zijn vraagstukken die op veel brandweerposten op enig moment en in verschillende mate kunnen spelen. En die direct invloed kunnen hebben op het werk(plezier) van beroepsbrandweermensen en brandweervrijwilligers.

Opzet bijeenkomsten

Om ploegchefs waar nodig te ondersteunen bij dit soort vraagstukken, wil de Brandweeracademie een serie bijeenkomsten organiseren:

  • waar gezamenlijk een sociaal vraagstuk wordt uitgediept
  • waar kennis wordt gedeeld, samen wordt geleerd en over de grenzen van de brandweer wordt gekeken
  • waar ruimte is om je verhaal vertrouwelijk te delen
  • waar er met je meegedacht wordt en/of waar je eventueel gekoppeld kunt worden aan collega's met vergelijkbare vraagstukken.

Wat zijn jouw wensen en behoeften?

Tijdens deze bijeenkomsten willen we zo veel mogelijk inspelen op de wensen en behoeften die er leven bij ploegchefs. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld waarmee we die wensen en behoeften willen inventariseren. Help je ons door de vragenlijst in te vullen? Het invullen kost slechts vijf minuten. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Vul de vragenlijst in

Ga naar de vragenlijst.

Delen