´Toon leiderschap om de veranderingen handen en voeten te geven´

  • Nederland
  • 24 september 2020

‘De 52e lichting is toch wel een bijzondere lichting in een bijzondere tijd. De veranderingen in de samenleving gaan hard, zeker de afgelopen zeven maanden. Ontwikkelingen die niet alleen corona betreffen, maar ook de toenemende droogte en het veranderende brandweerstelsel in Nederland. Dat betekent dat er van jullie leiderschap gevraagd wordt om deze veranderingen ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. We zijn er als IFV trots op dat we weer 15 talentvolle mannen en vrouwen gevonden hebben om op te leiden voor deze bijzondere taak.’

Met deze woorden werden de 15 studenten van de 52e voltijdopleiding Brandweerofficier formeel welkom geheten door IJle Stelstra, directeur IFV. Ook Anton Slofstra, directeur/commandant van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, ging in op de veranderingen binnen de brandweer. ‘We zijn als organisatie de laatste jaren enorm doorontwikkeld. Van origine waren we er voor het bestrijden van brand, maar je ziet dat we nu ook vaker aan de voorkant van de veiligheidsketen aan tafel zitten om mee te praten over het voorkomen van calamiteiten. Daar mogen we ons nog steeds verder in ontwikkelen en het is dan ook mooi dat deze nieuwe goed opgeleide generatie eraan komt. Nieuwe mensen die met een frisse blik kijken, zich verwonderen en verbazen en weer kritische vragen stellen om op die manier de organisatie weer naar een hoger plan te brengen.’
Kenny Essers, decaan van de opleiding, sloot af met een schets van de drie leerlijnen binnen de achttien maanden durende studie, waarbij ook steeds meer aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Hechte groep

De studenten stelden zich voor middels een korte video. Een vaak gehoorde reactie was dat ze nu al zo’n hechte groep vormen. Wim Zijlema: ‘Ik vind het mooi om te zien hoe wij als vijftien individuen in vrij korte tijd een hechte groep zijn geworden. Sommigen hebben al enkele jaren brandweerervaring, anderen niet. Maar ieder heeft zijn eigen rugzak met kennis en kijk op zaken, zo komen we samen tot mooie resultaten!’

Delen