Samenhangende visie op vakbekwaamheid gepresenteerd

  • Nederland
  • 18 september 2020

‘Vakmanschap. Dat is waar het om moet draaien wanneer we nadenken over het trainen en opleiden van brandweermensen’, stelt voorzitter Anton Slofstra van de programmaraad Vakbekwaamheid. ‘We doen risicovol werk, dus we moeten zorgen dat we vakbekwaam zijn en blijven, al is het alleen al voor onze eigen veiligheid.’

Donderdag presenteerde Slofstra de samenhangende visie op vakbekwaamheid aan zijn collega’s van de Raad Directeuren Commandanten Veiligheidsregio (RCDV). ‘Omdat we de ambitie hebben om te komen tot een verdere integrale ontwikkeling op vakbekwaamheid. Van vakbekwaamheid naar vakmanschap. We hebben een schat aan kennis, maar deze is wel versnipperd. Samenwerking en vernieuwing van het onderwijs, zowel op inhoud als in de vorm, nemen inmiddels concrete vormen aan. Dat een meer flexibele manier van lesgeven mogelijk is, hebben zowel de regio’s als de Brandweeracademie laten zien tijdens de coronacrisis.’

Behoeften en talenten

Deze visie is niet zomaar tot stand gekomen. Als basis voor deze visie zijn vele brandweercollega’s en sleutelfiguren bij ketenpartners uitvoerig geïnterviewd. Fundamentele vragen als `Wanneer is ‘goed’ goed genoeg?´ en `hoe gaan we bestendig de toekomst in?´ kwamen hierbij nadrukkelijk aan de orde.  Slofstra: ‘De brandweer beschikt over een breed pallet met op maat gesneden kennis en kunde op het gebied van vakbekwaamheid. Dat realiseren we door eenheid in het noodzakelijke aan te brengen, met regionale behoeften als uitgangspunt en oog te hebben voor individuele talenten van medewerkers. Dat is de kern van onze toekomstvisie.’

Visie Vakbekwaamheid

Eenheid in het noodzakelijke met oog voor regionale behoeften en individuele talenten

Visie Vakbekwaamheid Omslag Foto
_SHE7666 Slofstra.jpg

Delen