Hoe vinden en binden we vrijwilligers, nu en in de toekomst?

  • Nederland
  • 09 maart 2020

Hoe kunnen we vrijwilligheid bij de brandweer behouden? Dat is de centrale vraag binnen het landelijke Programma Vrijwilligheid. “Hierbij gaan we op zoek naar goede ideeën die ons kunnen helpen”, aldus lector Brandweerkunde Ricardo Weewer. Zo onderzocht de Brandweeracademie wat de brandweer kan leren van andere organisaties die met vrijwilligers werken en hield zij een enquête onder burgers om te weten te komen waarom zij zich al dan niet zouden willen aanmelden als brandweervrijwilliger.

Welke ervaringen hebben andere organisaties met vrijwilligheid?
Speelt de problematiek rondom het behouden van vrijwilligheid alleen bij de brandweer, of ook bij andere organisaties waar met vrijwilligers gewerkt wordt? Hoe kijken deze organisaties naar de toekomst als het gaat om vrijwilligheid? Welke problemen ervaren zij en welke oplossingen zijn er bedacht? Weewer: “Voor dit onderzoek hebben we interviews gehouden met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld politie, defensie, de Reddingsbrigade en het Rode Kruis. Uit deze interviews blijkt dat de ervaringen van andere organisaties met het werven en behouden van vrijwilligers voor een groot deel overeenkomen met de ervaringen binnen de brandweer.”

Waarom brandweervrijwilliger worden?
Wat zijn mogelijke redenen voor burgers, die niet als vrijwilliger bij de brandweer zijn aangesloten, om wel (stimulans) of niet (belemmering) in de toekomst als brandweervrijwilliger actief te worden? Deze vraag is onderzocht aan de hand van een enquête onder zo’n 1000 burgers in ons land. “Eén van de opvallendste zaken die hieruit naar voren komen is dat er best nog burgers zijn die bij de brandweer willen, maar dat ze vaak maar ten dele bekend zijn met wat de brandweer is en doet. Ze weten lang niet altijd dat de brandweer met vrijwilligers werkt en dus ook voor hen openstaat”, vertelt Weewer.

Vrijwilligheid

In elk dorp en stad stond de gemeenschap vroeger garant voor het leveren van vrijwilligers aan het plaatselijke korps. Maar de samenleving verandert.

Vrijwilligheid_masker-1280x720.jpg

Delen