Herhaling verzoek: geef je mening

  • Nederland
  • 06 oktober 2020

Half september ontvingen alle repressieve collega’s een enquête. In deze opiniepeiling kun je je  mening geven over de oplossingsrichting die de Denktank Taakdifferentiatie voorstelt. Inmiddels hebben veel collega’s de enquête al ingevuld en retour gestuurd. Pak jij ook die kans?

Vanaf de jaren 90 is het verschil tussen vrijwilligers en beroeps verdwenen. In paraatheid, werkzaamheden en vakbekwaamheid zijn zij gelijk. Maar niet in aanstelling. Volgens de Europese wet- en regelgeving mag dit niet. In opdracht van de veiligheidsregio’s en de minister van Justitie en Veiligheid wordt gewerkt aan een oplossing.

Zoektocht

‘Een hele zoektocht waarin verschillende partijen een belangrijke rol spelen. Belangrijk zijn natuurlijk de repressieve collega’s. Hun mening, ervaringen en ideeën zijn van groot belang. Daarom hebben alle repressieve collega’s, zowel vrijwilligers als beroeps, deze enquête ontvangen’, vertelt Fred Heerink, lid van de Denktank taakdifferentiatie.

Vrijwilligheid blijft

‘We willen dat vrijwilligheid de basis blijft binnen de brandweer. We zoeken naar een oplossing om te voldoen aan de Europese wet- en regelgeving zonder dat dit grote veranderingen veroorzaakt voor de basis brandweerzorg’, stelt Heerink. ‘We hebben inmiddels een mogelijke oplossingsrichting en met een opiniepeiling onder alle repressieve collega’s willen we meten wat zij hiervan vinden.’

Je kunt de enquête tot uiterlijk 11 oktober invullen.

Lees hier een verdere toelichting op de opiniepeiling en de oplossingsrichting: Geef je mening

Denktank

In 2019 is een de Denktank Taakdifferentiatie brandweer opgericht in opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers.

Voor het Veiligheidsberaad, de minister van JenV en de RCDV is behoud van vrijwilligheid het uitgangspunt. Zie voor meer informatie het bericht van het Veiligheidsberaad: Veiligheidsregio’s brengen consequenties denkrichting taakdifferentiatie brandweer in beeld

Delen