Veilig optreden bij incidenten met windturbines

  • Nederland
  • 02 december 2020

Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Er verschijnen dan ook steeds vaker en op grotere schaal windturbines in het landschap. Hoe treed je als brandweer veilig en effectief op bij een incident met een windturbine? De kennis hierover is samengebracht in een aandachtskaart.

De aandachtskaart is een hulpmiddel voor de bevelvoerder, en eventueel officier van dienst, tijdens de uitruk naar een incident met een windturbine. 'Bij zo’n incident is het essentieel dat de hulpdiensten afstemmen met de exploitant van de windturbine en het hoogtereddingsteam van de brandweer. Dit vanwege het unieke karakter van een windturbine en de specialistische aard van de brandbestrijding en hulpverlening op hoogte. Op de aandachtskaart is dit soort belangrijke informatie terug te vinden', vertelt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

Risico’s, kenmerken en scenario’s

Het IFV heeft de kaart ontwikkeld samen met deskundigen van brancheorganisatie Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en deskundigen uit diverse veiligheidsregio’s. De aandachtskaart gaat kort en bondig in op:

  • de risico’s van windturbines
  • de kenmerken van incidenten met windturbines
  • vier scenario’s van incidenten met windturbines.

Webinar Veilig optreden bij incidenten met windturbines

Op 1 december verzorgde het IFV een webinar over het brandweeroptreden bij een brand of een ongeval met een windturbine. Nils Rosmuller, Edwin van der Meer van de NWEA en John van Norden, teamleider van het Hoogtereddingsteam van Veiligheidsregio Utrecht, lichtten de (on)mogelijkheden van een inzet bij een windturbine toe.

 

Aandachtskaart Bestrijding incidenten windturbine

  • de risico’s
  • de kenmerken van incidenten
  • vier scenario’s van incidenten
Windturbines

Delen