‘Talkshow’ over conclusies en aanbevelingen Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s

  • Nederland
  • 08 december 2020

Vorige week heeft de evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s het eindrapport overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Op 11 december organiseert de evaluatiecommissie bij het IFV een bijeenkomst onder de naam ‘Grenzeloze samenwerking’ voor bestuurders en professionals die werkzaam zijn binnen de crisisbeheersing en brandweerzorg.

Zij gaat dan in de vorm van een talkshow in gesprek met vertegenwoordigers uit het veld over de praktische invulling van de conclusies en aanbevelingen van de commissie. Deze bijeenkomst is via een livestream bij te wonen.

Tafelgasten

Hoe kan ‘grenzeloze samenwerking’ worden vormgegeven? Daarover geven de deelnemers vrijdag antwoord. Vaste gast aan tafel is de voorzitter van de commissie, Erwin Muller. Hij voert samen met de commissieleden Magda Berndsen en Bernt Schneiders wisselend gesprekken met:

  • Esther Lieben, commandant Brandweer Haaglanden/algemeen directeur Veiligheidsregio Haaglanden,
  • Tijs van Lieshout, directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland/Commandant brandweer en voorzitter RCDV,
  • André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland,
  • HP Schreinemachers, directeur crisisbeheersing, Ministerie Justitie en Veiligheid,
  • Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen, voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en voorzitter Veiligheidsberaad,
  • Paul Gelton, directeur Veiligheidsregio's Crisisbeheersing en Meldkamer, Ministerie Justitie en Veiligheid en
  • Pieter Broertjes, burgemeester Hilversum & voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waarnemend voorzitter Algemeen bestuur van het IFV.

Meer informatie

Willen jullie meer informatie over de bijeenkomst, deze online volgen of aanmelden? Kijk dan op de pagina Grenzeloos samenwerken op de website van het IFV.

Het rapport, de samenvatting en meer informatie over dit onderwerp vind je op www.evaluatiewvr.nl.

Delen