Over striping en huisstijl

  • Nederland
  • 24 juli 2020

Voertuigen van hulpverleningsdiensten zijn naast hun zwaailicht of sirene altijd herkenbaar aan het eigen kleurgebruik en de strepen, ook wel striping openbare orde en veiligheid (OOV-striping) genoemd. Het ontwerp hiervan is beschermd en het IFV heeft de wettelijke taak om het gebruik te reguleren en controleren. Patrick Nijman en Evianne Stok van het team Striping en huisstijl vertellen wat daar allemaal bij komt kijken.

Wat doet jullie team precies?

Patrick Nijman, productgroepbeheerder bij het Facilitair Diensten Centrum (FDC): "In Nederland hebben alle voorrangsvoertuigen van de hulpdiensten één huisstijl, dat is uniek in de wereld. Alleen officiële hulpdiensten (ambulance, politie, brandweer, Koninklijke Marechaussee, Defensie, veiligheidsregio en reddingsbrigade) kunnen op onze website (striping.nl) een aanvraag indienen voor een OOV-striping ontwerp. Wij maken voor elk type voertuig een specifieke tekening en montagevoorschift op maat. We zien toe op de juiste toepassing van de huisstijl en treden handhavend op bij verkeerd en/of oneigenlijk gebruik. Daarnaast beheren we de brandweerhuisstijl, waaronder ook de brandweerkleding."

In het straatbeeld zie je voertuigen met smalle en bredere strepen, hoe zit dat precies?

Patrick: "Vanaf april 2019 wordt bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een nieuw ontwerp toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van folies die het licht vooral 's nachts beter reflecteren waardoor de strepen in het donker nog duidelijker zichtbaar zijn. De strepen worden daarnaast tweemaal zo breed en wat hoger geplaatst. Dit sluit beter aan bij het ontwerp van de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijn dan oudere modellen. Verder zijn twee kleuren verhelderd: de roodoranje streep van politie en Marechaussee is rood, net als van de ambulance, en de Marechaussee heeft een iets aangepaste tint blauw gekregen. De komende jaren zul je steeds meer nieuwe en steeds minder oude ontwerpen tegen komen."
(tekst gaat onder de foto verder)

Vragen?

Voor alle vragen over de brandweerhuisstijl kun je per mail contact opnemen met team Striping & Huisstijlen: huisstijl@ifv.nl

Alles over de Brandweerhuisstijl!

Zoek je informatie over de huisstijl van de brandweer? Kijk dan op brandweerhuisstijl.nl.

Links het nieuwe ontwerp met bredere strepen, rechts het oude. 

Kun je een voorbeeld geven van verkeerd of oneigenlijk gebruik?

Evianne Stok, juridisch medewerker bij het FDC: "We zien onder andere bedrijven die actief zijn in de beveiliging of gezondheidshulpverlening die willen meeliften op de bekendheid van de huisstijl van de officiële hulpdiensten. Maar ook hobbyisten die het leuk vinden om hun auto van bijvoorbeeld een politie- of brandweerlook te voorzien. Er is zeker niet altijd sprake van kwade opzet. Als we een melding krijgen doen we eerst onderzoek. In het geval van onjuist gebruik schrijven we de betreffende partij aan, als die de striping niet verwijderd wordt een civielrechtelijke procedure gestart en treedt het IFV op als inhoudelijk deskundige."

"Ik hoor wel eens dat mensen vinden dat wij rechtlijnig zijn. Wij zien echter vaak leuke initiatieven waarvoor wij helaas geen toestemming kunnen geven omdat wij het grotere geheel in het oog moeten houden. Het gaat ten slotte niet om een pakje boter, maar om de veiligheid, opvallendheid en herkenbaarheid van onze hulpverleningsdiensten. Zo weten medeweggebruikers bijvoorbeeld of ze voorrang moeten verlenen. Een eenduidige en herkenbare huisstijl is in het algemeen belang: voor de veiligheid van de hulpdiensten én voor de burger."

In Nederland hebben alle voorrangsvoertuigen van de hulpdiensten één huisstijl, dat is uniek in de wereld.

Delen