Draagproef operationeel uniform van start

  • Nederland
  • 26 mei 2020

Deze week ontvangen alle 25 veiligheidsregio’s tien kledingpakketten met het nieuwe operationeel uniform. “Vier weken lang testen 250 brandweermensen de nieuwe kleding”, vertelt Arjan Stam, projectleider Operationeel Uniform bij het IFV.

Stam verwacht veel van de draagproef: “De draagproef moet input geven voor het definitieve ontwerp van de nieuwe vrouwelijke en mannelijke lijn. Op basis van het Haaglandse ontwerp, hun ervaringen en de ervaringen van de huidige kazernekleding hebben we het ontwerp verder doorontwikkeld. Vooral omdat we het operationeel uniform willen gebruiken bij laag-risicotaken, is een risicoanalyse uitgevoerd die bepaald waar de kleding aan moet voldoen.”

Voorproefje

“De deelnemers aan de draagproef dragen de kleding zowel bij repressieve taken als ook op kantoor. Zij toetsten de kleding op aspecten zoals pasvorm, functionaliteit en bescherming tijdens operationeel optreden. De bevindingen verzamelen we via een online vragenlijst. De resultaten en eventuele verbetersuggesties gebruiken we als input voor de aanbesteding. Hoe duidelijker en scherper we deze kunnen formuleren, hoe beter de markt ons kan bedienen. We koppelen de resultaten natuurlijk ook terug aan de deelnemers. Het is mooi dat elke regio alvast een voorproefje krijgt hoe het operationeel uniform er straks uit komt te zien.”

Het operationeel uniform

In juni 2019 besloot de Raad van Brandweercommandanten unaniem om de huidige kazernekleding te vervangen door een nieuw ontwerp: het operationeel uniform. Deze nieuwe kledinglijn kan worden gebruikt voor licht repressief optreden en levert daarmee een minder zware arbeidsbelasting op voor medewerkers. Het operationeel uniform is onderdeel van de landelijke huisstijl Uitrukkleding brandweer. Veiligheidsregio Haaglanden nam het initiatief om vervangende kleding te ontwikkelen. Dit ontwerp is de basis voor de huidige ontwikkeling van het operationeel uniform.

Operationeel uniform

Het operationeel uniform vervangt de huidige kazernekledingen is in te zetten bij licht repressief optreden.

operationeel-uniform_02.jpg

Draagproef

De draagproef bestaat uit een gebruikstest met een doorlooptijd van circa 4-6 weken. En wordt gehouden in de periode mei/juni 2020.

operationeel-uniform_05.jpg

Delen