Coronamaatregelen per risiconiveau

Routekaart brandweer beschikbaar

  • Nederland
  • 30 oktober 2020

Op verzoek van de RCDV is een Routekaart brandweer ontwikkeld. Deze routekaart is bedoeld om veiligheidsregio’s, in het bijzonder de brandweerorganisaties, een houvast te bieden bij het uitvoeren van het brandweerwerk tijdens de coronacrisis. Deze routekaart is geen gebruiksaanwijzing en kent ook geen verplichtend karakter.

De Routekaart brandweer is gebaseerd op de routekaart met risiconiveaus van de Rijksoverheid. Voor ieder risiconiveau wordt een set van maatregelen weergegeven. Overigens is het mogelijk dat niet iedere regio op hetzelfde moment hetzelfde risiconiveau heeft. Dit geldt wel wanneer één risiconiveau voor het gehele land van kracht is, zoals nu het geval is.

Lockdown

In de routekaart zijn geen maatregelen opgenomen die van kracht worden als Nederland te maken krijgt met een lockdown. Dit is een bewuste keuze omdat onbekend is hoe een mogelijke lockdown eruit gaat zien en welke maatregelen daarbij van kracht worden. Wanneer een lockdown door de regering wordt aangekondigd, worden de maatregelen voor de brandweer via de RCDV binnen een dag kenbaar gemaakt.

In detail

In de reeds ontwikkelde Brancherichtlijn COVID-19 Brandweer Nederland zijn meer details voor de uitvoering van maatregelen opgenomen. Daarnaast kun je met vragen over deze maatregelen terecht bij de programmaraden. Zij beschikken over meer achtergrondinformatie, kunnen best practices snel delen en ervaringen uitwisselen. Verder is er een Routekaart Vakbekwaam worden beschikbaar en heeft de ABWC een infographic gemaakt met informatie over de wedstrijden.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Odiel Nolet via odiel.nolet@ifv.nl.

Landelijke netwerken

In de netwerken van Brandweer Nederland zitten brandweermensen uit het hele land met specifieke kennis of ervaring. Zij weten vaak als geen ander wat er allemaal speelt op de werkvloer. Vanuit die ervaring leveren elk jaar vele honderden brandweermensen uit het hele land een bijdrage aan het werk van Brandweer Nederland.

Delen