Risico op elektrische schok bij ongeval e-voertuig erg klein

  • Nederland
  • 11 december 2020

Binnen de brandweer is al langer discussie over het risico op een elektrische schok of elektrocutiegevaar bij een ongeval met een elektrisch voertuig. En of het mogelijk is om te meten of er spanning op de carrosserie staat. Het elektrocutierisico voor brandweerpersoneel blijkt uitermate klein te zijn.

De Brandweeracademie heeft dit vraagstuk nader verkend samen met deskundigen uit een aantal veiligheidsregio's en onderzoeksinstituut DNV GL. De conclusie is dat de bestaande veiligheidssystemen in het voertuig ervoor zorgen dat de kans op een elektrische schok zeer gering is. In het zeer zeldzame geval dat bij een ongeval de veiligheidssystemen van e-voertuigen falen, bieden de persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer voldoende bescherming.

Advies: niet spanning meten op het voertuig

De locaties op een voertuig om de spanning te kunnen meten, wisselen per type voertuig en per ongeval. De Brandweeracademie adviseert daarom om niet de spanning te gaan meten aan elektrische voertuigen die betrokken zijn geweest bij een ongeval. De kans op schijnveiligheid is daarvoor te groot, net als de meetonzekerheden.

Aangepast handelingsperspectief voor incidenten met e-voertuigen met bekneld slachtoffer

De nieuwe inzichten zijn verwerkt in de zakkaart en de aandachtskaart voor de bestrijding van incidenten met e-voertuigen. De onderbouwing van het advies is beschreven in Onderbouwing van risico op elektrocutie/elektrische schok bij incidenten met e-voertuigen.

Download


Het verhaal van Bas Gul: incident elektrisch voertuig

In deze video vertelt officier van dienst Bas Gul over een complex incident met een elektrisch voertuig dat hij heeft meegemaakt in 2016. Lector Ricardo Weewer geeft een toelichting op de zakkaart met het handelingsperspectief bij e-voertuigen.


Zie ook de website van het IFV: Risico op elektrische schok bij ongeval e-voertuig gelukkig erg klein

Delen