RCDV verdeelt rollen nieuwe samenwerkingsstructuur

 • Nederland
 • 18 december 2020

Vandaag, vrijdag 18 december, kwam de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio bij elkaar. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen online. Onder leiding van voorzitter Tijs van Lieshout kwam een aantal thema’s voor de veiligheidsregio’s en de brandweer aan de orde.

Eén daarvan zijn de coronamaatregelen. De RCDV blijft de huidige coronamaatregelen aanhouden als landelijke richtlijn van Brandweer Nederland gedurende de periode van deze lockdown. Dit betekent in het kort:

 • Incidentbestrijding: geen aanpassingen ten opzichte van het huidige regime
 • Vakbekwaamheid: voor de continuïteit van incidentbestrijding noodzakelijke opleidingen en examens worden gecontinueerd onder het strengste regime van de routekaart en brancherichtlijn. Dit geldt ook voor multifuncties zoals bijvoorbeeld informatiemanager en leider COPI.
 • Risicobeheersing: alleen noodzakelijke controles worden uitgevoerd.

‘De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat de brandweer een vitale organisatie is en een cruciale taak vervult in onze maatschappij’, stelt Tijs van Lieshout. ‘Het doel van Brandweer Nederland is om altijd hulp te kunnen blijven verlenen.

Daarbij is de brandweerorganisatie er tot nu toe in geslaagd om haar werkzaamheden coronaproof uit te voeren. En geldt voor de uitvoering van opleidingen en examens dat Brandweer Nederland gebruik kan maken van de uitzonderingen die het Rijk bij het verbod op onderwijs biedt.’

Portefeuilleverdeling RCDV

Als onderdeel van de invoering van de nieuwe landelijke samenwerkingsstructuur, die op 30 oktober is vastgesteld, heeft de RCDV vandaag de volgende rollen verdeeld:

 • Voorzitterschap RCDV: Tijs van Lieshout (voorzitter; reeds eerder benoemd) en Jolanda Trijselaar (vice-voorzitter)
 • Regie op het vakgebied Incidentbestrijding: Anton Slofstra en Roelf Knoop
 • Regie op het vakgebied Brandveiligheid: Hans Zuidijk en Carolien Angevaren
 • Regie op het vakgebied Risico- en crisisbeheersing: Arjen Littooij en Marie-Louise van Schaijk
 • Regie op het vakgebied Bedrijfsvoering: Wim Kleinhuis en Petra de Kam
 • Regie op het vakgebied Leren en ontwikkelen: Esther Lieben en Edith van der Reijden
 • Portefeuillehoudersoverleg Informatievoorziening: Arjan Mengerink, Krishna Taneja, Frans Schippers
 • Adviseurs brandweerkamer: Wilma Mansveld, Léon Houben, Diemer Kransen

Deze benoemingen gelden per 1 januari 2021. Dit is pas de eerste ronde. De komende tijd zijn nog veel meer interessante landelijke rollen te verdelen, waarover we jullie uiteraard zullen berichten.

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Om structuur te geven aan de verdere ontwikkeling van kennishandelingsperspectieven en beleidsbeïnvloeding rondom de energietransitie is op initiatief van Brandweer Nederland voor de veiligheidsregio’s een Stuurgroep Energietransitie opgericht. Deze stuurgroep heeft het Koersdocument Veilige energietransitie geschreven.

De kern van dit koersdocument bevat drie sporen:

 1. Beleid en wet- en regelgeving beïnvloeden
 2. Beheersing van risico’s in de ruimtelijke ontwikkeling
 3. Veilig en doelmatig op kunnen treden bij incidenten

Deze drie sporen vormen de basis voor het programmaplan Veilige Energietransitie Brandweer Nederland, dat vandaag door de RCDV werd omarmd. ‘Er komen hier meerdere thema’s bij elkaar’, zegt Jolanda Trijselaar. ‘We zoeken hier dan ook daadwerkelijk de verbinding met de buitenwereld.’

Verder is door de commandante en directeuren vooruit gekeken naar de jaarwisseling.

Interview

In de volgende video blikt Tijs van Lieshout terug op de RCDV-vergadering van vrijdag, maar ook op het coronajaar 2020 en wat dit voor onze branche betekent en zal betekenen.

Delen