RCDV

RCDV bijeen over digitaal samenwerken, coronacrisis en brancherichtlijnen

  • Nederland
  • 29 mei 2020

In de ruime Statenzaal van de Provincie Utrecht kwamen de commandanten en directeuren van de veiligheidsregio’s bijeen. Nadat de afgelopen maanden het COVID-19-virus de agenda bepaalde, stonden vrijdag ook andere thema’s centraal.

De vergadering had een speciaal tintje. De afgelopen periode functioneerden Stephan Wevers en Tijs van Lieshout in een tandem als voorzitters van de vergadering van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Per 1 juni is Tijs van Lieshout voorgedragen als de eerste voorzitter van deze nieuwe raad. Jac Rooijmans bedankte Wevers namens de benoemingscommissie en sprak veel waardering uit voor de wijze waarop hij aan het voorzitterschap van de RBC en later de RCDV een decennium lang invulling heeft gegeven. Wevers - die nog tot oktober aanblijft als voorzitter van Brandweer Nederland - overhandigde symbolisch de voorzittershamer aan Van Lieshout. ‘Ik heb meer dan honderd vergaderingen mogen voorzitten’, zegt Wevers. ‘Samen hebben we veel werk verzet en dat kan alleen met een sterk team. Dank voor alle steun. Vanaf september richt ik mij meer op internationale ontwikkelingen die voor ons van belang zijn.’
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Brancherichtlijn in coronatijd

Uiteraard werd er uitgebreid gesproken over corona, de besluiten die door het Kabinet en het Veiligheidsberaad in dit kader zijn genomen en op de veiligheidsregio’s afkomen en de aanpak die dat vereist. IJle Stelstra gaf een actuele stand van zaken van het LOT-C, het Landelijk Operationeel Team dat ondersteuning biedt aan de veiligheidsregio’s.

Iedere branche heeft een brancherichtlijn nodig om te kunnen aantonen op welke wijze zij haar werkzaamheden verricht in de 1,5 meter samenleving. ‘Dit geldt dus ook voor de brandweer’, vertelt Esther Lieben namens Brandweer Nederland. ‘Daarom is een brancherichtlijn en infographic COVID-19 voor de brandweer opgesteld. Deze richtlijn geeft brandweerorganisaties richting en biedt handvatten bij de organisatie van hun bedrijfsvoering in de 1,5 meter samenleving.’

Herdenking en Brandweerevent

Stephan Wevers informeerde zijn collega’s over de Brandweerherdenking en het Brandweerevent, waar - door het coronavirus - op een andere wijze invulling aan wordt gegeven. Via deze site houden wij iedereen hiervan op de hoogte. De voorbereidingen zijn voor beide in volle gang. (zie: Brandweerherdenking in aangepaste vorm)

Informatievoorziening in de regio’s

De veiligheidsregio’s hebben hun ambitie voor de verdere ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor de komende vijf jaar opgesteld. Verbinding tussen de digitale wereld en de fysieke wereld staat daarbij centraal. De focus ligt op vraagstukken op het gebied van informatie gestuurd werken, informatieveiligheid en cyberverstoringen en gegevensuitwisselingen tussen alle veiligheidsregio’s en hun (crisis)partners. In het programmaplan Informatievoorziening 2020-2025 - dat vandaag is besproken - staan deze ambities en de gezamenlijk te bereiken doelen. ‘Informatievoorziening blijft een uitdaging’, zegt Frans Schippers. ‘Het is urgent en noodzakelijk voor landelijke samenwerking. We hebben bij alle 25 veiligheidsregio’s input opgehaald om tot dit plan te komen. Corona heeft maar weer aangetoond hoe belangrijk een goede informatiepositie is. De Corona-crisis laat zien dat we al tot veel in staat zijn, maar ook hoe belangrijk een goede informatiepositie is. Dit vraagt ook om nog meer investeringen in digitale samenwerkingen en snelle en veilige gegevensuitwisseling.’ Het programmaplan werd door de directeuren en commandanten vandaag breed omarmd.

Brandveilig Leven

Hilda Raasing gaf een toelichting op de basismodule Brandveilig Leven. Deze is verspreid onder de regio’s en kan worden gebruikt binnen de korpsen met als doel dat medewerkers gevraagd en ongevraagd deze kennis met de omgeving kunnen delen en zo nodig handelend op kunnen treden indien zij met brand worden geconfronteerd.

Verder spraken de directeuren over het Programmaplan crisisbeheersing, dat voor de periode 2020-2021 is opgesteld. In het programmaplan staat beschreven welke activiteiten al binnen het programma plaatsvinden, maar ook welke activiteiten de programmaraad in 2020 en 2021 uitvoert. Daarnaast kwam de stand van zaken met betrekking tot de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg aan bod.

Basismodule Brandveilig leven

Voor iedereen die bij de brandweer werkt, zowel in een ‘warme’ als ‘koude’ functie, is het goed om actuele basiskennis van brandveiligheid te hebben.

Screenshot_Dat-weet-jij-toch.jpg

Delen