RCDV

Corona hét centrale thema in de RCDV

  • Nederland
  • 25 april 2020

In dit tijdperk van corona komt de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) elke vrijdag bij elkaar. Afgelopen week was dat fysiek in de grote Statenzaal van het Provinciehuis in Utrecht, vrijdag 24 april werd er online vergaderd. Centraal thema was uiteraard de coronacrisis. De commandanten en directeuren spraken over de gevolgen van het kabinetsbesluit en deelden de eigen ervaringen, problematiek en ‘best practices’ op een breed aantal thema’s. Daar waar mogelijk werd, vooruitgeblikt naar de komende weken en de nog langere termijn over de zomer heen. Deze crisis leidt ook tot andere vraagstukken die de brandweer raken.

Op initiatief van de RCDV heeft daarom een groep collega’s een aantal vraagstukken opgepakt die te maken hebben met de continuïteit van de brandweerorganisatie. De coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee, maar biedt ook nieuwe inzichten, die mogelijk van blijvende invloed zullen zijn op het dagelijks werk. Daarom wordt door een vertegenwoordiging van de RCDV ook gewerkt aan het antwoord op de vraag hoe de branche in de volle breedte zou moeten functioneren in een 1,5 meter-samenleving, dus in alle ketens van ons brandweerwerk. Van preventie tot repressie en van de operationele voorbereiding tot aan de bedrijfsvoering. Dit sluit ook aan bij het verzoek van de minister-president om als branche ook zelf na te denken over de toekomst.

Keuringen

PPMO stond ook op de agenda van de RCDV. Al eerder werd besloten om alle keuringen op te schorten tot 28 april in verband met corona-maatregelen. ‘Maar het niet kunnen keuren, kan de continuïteit van ons brandweerwerk - een vitaal beroep - in gevaar brengen’, stelde voorzitter Stephan Wevers. ‘Het keuren van repressieve medewerkers is een belangrijk onderdeel van onze personeelszorg. Daarom hebben de 25 korpsen afgesproken dat deze keuringen met gepaste maatregelen ‘coronaproof’ en gefaseerd weer kunnen worden uitgevoerd. Dit vraagt nog wel even afstemming met de eigen Arbo-organisaties over de protocollen met betrekking tot het COVID19-proof keuren. Voor PPMO geldt dat de veiligheidsregio’s deze dus - in overleg met hun Arbo-dienst - weer kunnen opstarten, uiterlijk voor 1 juni.
Voor medewerkers die in de periode 1 maart tot en met 28 april niet konden worden gekeurd, is de volgende pragmatische lijn besproken:

  • 1-jaars keuringen worden regulier in 2021 weer opgepakt;
  • 2-jarige keuringen en 4-jarige keuringen worden zo spoedig mogelijk opgepakt als de capaciteit het toelaat vanaf 2021.

Voor rijbewijs C geldt dat er inmiddels een uitspraak ligt van het ministerie van I&W dat er met een verlopen rijbewijs mag worden gereden. Voorlopig geldt deze maatregel tot 1 juni 2020. De ontwikkelingen op dit dossier worden nauwgezet gevolgd.   

Examens

Ook examens zijn opgeschort. In overleg met opleidingsinstituten en het veld wordt er naar gestreefd om dit per 1 juni weer op te starten zodat de achterstand zo klein mogelijk blijft, maar we bovenal onze brandweerzorg kunnen blijven leveren. Op dit moment wordt de behoefte aan en urgentie van de af te nemen examens in beeld gebracht en worden er werkwijzen ontwikkeld waarop conform de richtlijnen van het RIVM geëxamineerd kan worden. Dit zal op meerdere locaties zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd gaan worden. Zodra er meer duidelijkheid is, worden regio’s hierover verder geïnformeerd. Voor manschappen die hun opleiding al hebben afgerond, maar nog geen examen hebben gedaan bestaat de mogelijkheid om als aspirant operationeel mee op de uitruk te gaan. Ook worden er protocollen ontwikkeld (fysiek en online) om de brandweeropleidingen weer te starten nadat de kabinetsmaatregelen met betrekking tot het onderwijs zijn versoepeld. Ook hier zal de 1,5 meter-samenleving moeten worden doorgevoerd.

LOT-C

IJle Stelstra en Peter Bos presenteerden de laatste ontwikkelingen van het LOT-C, dat onder aansturing van de RCDV en het LOCC-N is opgestart. Dit multidisciplinaire Landelijk Operationeel Team Corona bestaat uit een vertegenwoordiging van tal van organisaties, zoals Defensie, de politie, provincie, brandweer en het IFV en kan worden gezien als het ondersteunende dienstencentrum voor de veiligheidsregio's tijdens de coronacrisis. Het LOT-C heeft ook een belangrijke verbindende schakel naar het Rijk. Stelstra en Bos spraken over de producten die door het team worden opgeleverd, de verleende bijstand aan de regio’s, de coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelenprotocollen, veerkracht en monitoring van effecten. Uiteraard kwamen ook de consequenties van de coronacrisis op lange termijn voor de maatschappij en voor de veiligheidsregio’s aan bod.

Actiecentrum Brandweer voor coördinatie natuurbranden

Naast alle corona-perikelen heeft Nederland deze periode ook te maken met natuurbranden als gevolg van aanhoudende droogte. De weersverwachting laat zien dat dit nog even kan aanhouden, met een groeiende druk op de brandweerorganisaties tot gevolg. Er zijn diverse vragen en onderlinge verzoeken binnengekomen voor het bestrijden van natuurbranden. Deze variëren van expertise tot meer (specialistisch) materieel. Er was daarom een sterkte behoefte om de coördinatie en regie gezamenlijk op te pakken en zo vraag en aanbod snel op elkaar af te kunnen stemmen. Om hieraan tegemoet te komen, is deze week het Actiecentrum Natuurbranden ingericht. Het actiecentrum maakt gebruik van de faciliteiten en de kennis van het LOT-C. Doel van het Actiecentrum Natuurbranden is vraag een aanbod bij elkaar te brengen en de regio’s daar waar nodig te ondersteunen met kennis en expertise. De formele interregionale bijstandsaanvragen lopen via het LOCC. In het LOCC is een liaison van het Actiecentrum Natuurbrand gepositioneerd.

Anton Slofstra: ‘We werken nu met succes nauw samen, om veiligheidsregio’s de nodige ondersteuning te bieden. Om de regio’s een actueel overzicht te geven is een LCMS-pagina aangemaakt (26- Landelijk beeld droogte / natuurbranden). Deze wordt vanuit het actiecentrum actueel gehouden. Tevens is het verzoek gedaan om in de regio’s waar grote natuurbranden zijn geweest, brandonderzoek op te starten. Op deze wijze verzamelen we kostbare kennis en informatie voor incidenten in de toekomst.’

PPMO

Een deur forceren, een slang uitrollen, met een brandslang over je schouder de ladder op terwijl het buiten dertig graden is. Met volle bepakking door een tunnel kruipen, over obstakels klimmen of een persoon redden. Als brandweerman of -vrouw kom je dit tijdens incidenten en oefeningen tegen.

Specialisme Natuurbranden

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer.

natuurbrand-foto-henk-brunink-Drenthe.jpg

Delen