Nauwe samenwerking voor een veilig spoor

  • Nederland
  • 24 januari 2020

Vervoer per spoor speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is van vitaal belang dat reizigers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij en hun goederen veilig en op tijd op de plaats van bestemming aankomen. In geval van een incident, werken hulpverleningsdiensten als de brandweer, politie en  ambulance samen met ProRail om de spoorwegverbinding weer veilig en snel te herstellen.

Wie het spoor van dichtbij bekijkt, snapt dat dit geen eenvoudige taak is. Het spoor is vaak lastig te bereiken en de werkruimte is soms beperkt. Bewustwording van de risico’s op het spoor en vertrouwd raken met de specifieke spooromgeving is dus niet alleen een opdracht aan personen die dagelijks op het spoor werken, maar zeker ook voor de brandweer en andere hulpverleners. Dat begint al met het delen van kennis en informatie en met de voorbereiding van incidentbestrijding.

Overeenkomst

Omdat meerdere partijen bij de afhandeling van spoorwegincidenten zijn betrokken, is de afgelopen jaren door de veiligheidsregio’s (waaronder de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio), Nationale Politie, ProRail en het Instituut Fysieke Veiligheid succesvol gewerkt aan landelijke afspraken. Deze zijn vrijdag 24 januari tijdens de vergadering van de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.
(tekst gaat onder de foto's verder)

Belang is groot

‘Effectieve voorbereiding en afhandeling van incidenten, risicobeheersing en crisisbeheersing op onze spoorweginfrastructuur is van groot belang’, zegt portefeuillehouder Anton Slofstra namens de veiligheidsregio’s. ‘Dit netwerk functioneert al intensief. We hebben veel ervaring opgedaan bij de HSL en de Betuweroute en er liggen concrete gezamenlijke producten, zoals het Spoorrisicoprofiel en een landelijke informatiekaart. Daarnaast wordt er stevig geoefend en hebben we de les- en leerstof voor hulpverleners naar een hoger niveau gebracht. Met deze ondertekening laten we zien dat we het met elkaar nog beter willen doen. En dat kan alleen als we intensief blijven samenwerken. Het is belangrijk dat we de veiligheidsafspraken levend houden.’

De voorzitter van het Veiligheidsmanagementoverleg-spoor (VMO-spoor), burgemeester Jac Klijs van Moerdijk, sluit zich hierbij aan en wil de komende jaren graag meewerken aan de verdere verbetering van de veiligheid op en rond het spoor. ‘Er ligt een mooi resultaat. De wil is er, zoals blijkt uit de ondertekening. En als er een wil is, is er ook een weg, ook over het spoor.’

Regiodirecteur Randstad Zuid Helga Cuijpers van ProRail: ‘Een goede samenwerking met de hulpdiensten is van groot belang om incidenten goed af te handelen en om het treinverkeer zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Op dat vlak is al veel bereikt, maar er liggen nog genoeg ideeën voor een verdere verbetering van de veiligheid op en rond het spoor.’

Ad Heil gaf namens de politie aan dat samenwerking van alle dag is. ‘Als politie hechten wij daar een grote waarde aan. Het is goed dat wij elkaars bevoegdheden en mogelijkheden kennen. Landelijke uniformering help daarbij, zeker als incidenten grensoverschrijdend zijn.’

Delen