PPMO: steptest in plaats van Stairmaster?

  • Nederland
  • 13 februari 2020

Al sinds de invoering van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) in 2014 is er discussie over de Stairmaster. Ook uit de evaluatie in 2017 is gebleken dat er haken en ogen zitten aan de test. Vanaf dat moment is gezocht naar een andere manier waarop de energetische piekbelasting bij brandweerlieden kan worden getest. Die is er nu. Aan het begin van dit jaar startte een pilot waarbij in vier regio’s de traplooptest op de Stairmaster wordt vervangen door een steptest. Wat verandert er precies?

‘Het was nog best een zoektocht om te komen tot een goede vervanger van de traplooptest’, begint Ellen Buskens, projectleider van de pilot Steptest PPMO (tot 1 februari 2020). ‘De afgelopen twee jaar hebben we met bedrijfsartsen, inspanningsfysiologen en de vakbonden gezocht naar een andere manier waarmee we de piekbelasting bij brandweerlieden kunnen testen. Ook de fietstest is daarin voorbij gekomen, maar wij vinden dat die te ver afstaat van onze dagelijkse werkpraktijk. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een steptest en hebben we daarvan veel verschillende varianten naast elkaar gelegd en uitgeprobeerd. Met de steptest testen we de piekbelasting op een iets lager niveau, maar de waardes van de maximale zuurstofopname en de hartslag die eruit komen, kunnen we wel vergelijken met referentiewaardes die de fitheid van een persoon aangeven.’

Cartoon steptest Brandweerman Bert

Pilot

Momenteel wordt de mogelijke nieuwe opzet met een pilot in de veiligheidsregio’s Zuid-Limburg, Zeeland, Gelderland-Midden en Groningen uitgeprobeerd. In deze regio’s wordt de komende maanden de traplooptest op de Stairmaster of vaste trap volledig vervangen door de steptest. Brandweerlieden die in deze maanden aan de beurt zijn voor het PPMO, krijgen de nieuwe test. Buskens: ‘In die maanden willen we onderzoeken of de steptest bruikbaar is, of deze voldoende veilig is en voldoende houvast biedt voor de keuringsarts om de inzetbaarheid van brandweerlieden te beoordelen. Daarnaast kijken we in een belevingsonderzoek ook naar hoe de deelnemers de test ervaren. Op basis van die uitkomsten gaan we kijken of dit echt de test wordt waarmee we verder gaan.’

Unaniem

Nadat de resultaten uit de pilot bekend zijn, worden deze door de begeleidingsgroep besproken. Hierin zijn zowel de vakorganisaties als de werkgever vertegenwoordigd. ‘We hebben afgesproken dat de eindconclusie binnen de begeleidingsgroep unaniem moet zijn. We willen dat de nieuwe opzet op geen enkele manier onder discussie komt te staan. Is de stemming niet unaniem, dan moeten we verder zoeken naar een ander alternatief.’

PPMO

Een deur forceren, een slang uitrollen, met een brandslang over je schouder de ladder op terwijl het buiten dertig graden is. Met volle bepakking door een tunnel kruipen, over obstakels klimmen of een persoon redden. Als brandweerman of -vrouw kom je dit tijdens incidenten en oefeningen tegen.

Het volledige verhaal over de pilot met de steptest uit de Brand&Brandweer lees je hier.

(Bron: Brand&Brandweer)

Meer informatie

Heb je een opmerking over de steptest, of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail aan Suzanne Roijakkers (programmacoördinator Mens & Bedrijfsvoering)

Delen