Ontwikkelingen Programma Vrijwilligheid

  • Nederland
  • 07 juli 2020

Tijdens de - hopelijk laatste - persconferentie over de coronamaatregelen van de minister president op 24 juni jongstleden werd aangekondigd dat we een nieuw hoofdstuk starten. We gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Daarmee ontstaat er ook weer ruimte om verder vorm en inhoud te geven aan het Programma Vrijwilligheid. Corona zette immers een dikke streep door de aangekondigde activiteiten binnen dit programma, zoals het event ‘Een andere kijk op vrijwilligheid’ op 26 maart en de nog geplande bijeenkomsten voor het onderzoek in de 25 veiligheidsregio’s.

Maar niet alleen de coronamaatregelen zijn van invloed op de voortgang in het programma. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie brandweervrijwilligers en het onderzoek naar welke consequenties de taakdifferentiatie heeft voor de brandweerorganisatie zijn van grote betekenis. Al deze ontwikkelingen samen maken een herijking van het Programma Vrijwilligheid noodzakelijk. Het projectteam maakt een voorstel voor herijking dat wordt besproken in het Platform Vrijwilligheid van Brandweer Nederland en wordt voorgelegd aan de stuurgroep in september.

Werkzaamheden hervat

Ook het onderzoek dat de Brandweeracademie uitvoert in opdracht van het programma Vrijwilligheid wordt weer hervat. Voor dat onderzoek worden bijeenkomsten in de regio’s georganiseerd om beelden op te halen bij vrijwilligers en management over kansen en knelpunten van vrijwilligheid. In de regio’s waar de bijeenkomsten voor de coronacrisis nog niet hebben plaatsgevonden, worden ze nu alsnog ingepland. Ook de Denktank en de Werktank hebben hun werkzaamheden hervat en na de zomer doen zij een landelijke uitvraag onder de repressieve collega’s (vrijwilligers en beroeps) naar de consequenties van de taakdifferentiatie. Meer informatie daarover volgt later door de betrokken partijen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over het Programma Vrijwilligheid? Stuur dan een mail naar Ronald Kraan: ronald.kraan@ifv.nl

Vrijwilligheid

In elk dorp en stad stond de gemeenschap vroeger garant voor het leveren van vrijwilligers aan het plaatselijke korps. Maar de samenleving verandert.

Vrijwilligheid_masker-1280x720.jpg

Delen