Ontwikkeling operationeel uniform brandweer in volgende fase

  • Nederland
  • 22 september 2020

Eén uniforme uitstraling van de Nederlandse brandweer, dat is het doel van de ontwikkeling van het nieuwe operationeel uniform van de brandweer. Vanaf deze week kunnen leveranciers intekenen op de Europese aanbesteding. Met deze mijlpaal gaat de ontwikkeling van het nieuwe brandweeruniform een nieuwe fase in.

In juni 2019 besloot de Raad van Brandweercommandanten unaniem om de huidige kazernekleding te vervangen door een nieuw ontwerp: het operationeel uniform. Deze nieuwe kledinglijn kan worden gebruikt voor licht repressief optreden en levert daarmee een minder zware arbeidsbelasting op voor medewerkers. Het operationeel uniform is onderdeel van de landelijke huisstijl uitrukkleding brandweer.

Aanbesteding

Tijdens de RCDV vergadering van 18 september jl. werd overeenstemming bereikt over de inkoop en distributie van de levering van alle brandweerkleding door het IFV. Naar aanleiding van dit besluit kon de aanbesteding worden gepubliceerd. Hans Zuidijk, portefeuillehouder op dit thema binnen de RCDV: ‘We zetten in op een effectieve samenwerking tussen de regio’s en het IFV en gaan volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het nieuwe operationeel uniform.’

Gezamenlijk doel

Aan de ontwikkeling van het nieuwe uniform werken de veiligheidsregio’s en het IFV nauw samen. Dit traject heeft heel wat voeten in de aarde. Arjan Stam, projectleider namens het IFV, vertelt: ‘Het is een complex proces om voor 25 verschillende veiligheidsregio’s één centrale voorziening te organiseren die aan alle eisen en wensen tegemoet komt. We houden steeds het gezamenlijk doel voor ogen: een functioneel en eigentijds uniform dat in één oogopslag herkenbaar is voor burgers en collega-hulpverleners. Met de start van de aanbesteding zijn we een grote stap dichterbij dat einddoel.’

Planning

De komende maanden worden de inzendingen zorgvuldig beoordeeld. Geselecteerde leveranciers leveren een proefuniform dat wordt onderworpen aan een ergonomische test. Naar verwachting wordt eind 2020 een leverancier gekozen die het nieuwe operationeel uniform gaat produceren en leveren. Het streven is om voor de zomer 2021 te starten met de uitlevering van de eerste kledingpakketten.

Operationeel uniform

Het operationeel uniform vervangt de huidige kazernekledingen is in te zetten bij licht repressief optreden.

operationeel-uniform_02.jpg

Delen