Omgevingswet uitgesteld

  • Nederland
  • 16 april 2020

Het invoeren van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is niet haalbaar. Dat heeft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen de Eerste en Tweede Kamer medegedeeld. De huidige coronacrisis werd als belangrijkste oorzaak genoemd, maar uit haar Kamerbrief kwamen nog meer remmende factoren naar voren. Tot wanneer het wordt uitgesteld, is nog niet bekend.

Het doel van de Omgevingswet is om het initiatiefnemers makkelijker te maken om vergunningen aan te vragen en te krijgen én tegelijk de gemeenten meer ruimte te geven tot maatwerk. Hiervoor is het nodig veel meer digitaal te werken en om dit te realiseren is landelijk het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht. De rol van de veiligheidsregio’s in het samenspel dat door de Omgevingswet op gang komt, is ervoor te zorgen dat de fysieke veiligheid wordt geborgd.

Remmende factoren

Naast de coronacrisis zijn er nog meer remmende factoren die ervoor zorgen dat 1 januari 2021 niet gehaald kan worden. Een voorbeeld van een andere factor is dat de voorzieningen om digitaal samen te werken met gemeenten niet op tijd beschikbaar zijn binnen DSO. De impact voor de veiligheidsregio’s zou groot zijn: veel handmatig overtypen van adviesvragen, kans op fouten en niet halen van termijnen.

Voortgang project DSO

Guus Welter, Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): ‘Is uitstel een goed besluit? Ja! Want het Rijk en de veiligheidsregio’s waren er niet klaar voor en dat zou op 1 januari 2021 ten koste zijn gegaan van de fysieke veiligheid in Nederland. Dit betekent overigens niet dat we het rustig aan kunnen doen, we gaan juist op dezelfde manier door om op tijd klaar te zijn. De nieuwe Omgevingswet blijft een goede ontwikkeling en een kans om aan de voorkant fysieke veiligheid te borgen zodat we bij een crisis nog beter kunnen optreden, bijvoorbeeld omdat we dan weten waar niet-zelfredzamen zich bevinden. Dat is ook bij de huidige coronacrisis van belang.´

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vind je op de op deze website. Ook het openbare dossier Omgevingsrecht op het IFV Kennisplein biedt veel achtergrondinformatie, maar ook informatie over kennisdelingsnetwerken, opleidingen en kennisdocumenten die veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op de omschakeling naar de nieuwe Omgevingswet.

Besluit Rijksoverheid

Meer informatie en kamerstukken over dit besluit vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op  met Marijke Besselink: Landelijk Coördinator Omgevingsrecht: marijke.besselink@ifv.nl of Guus Welter, Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet: guus.welter@ifv.nl.  Lees ook het eerdere interview met Marijke en Guus over de Omgevingswet en DSO in de rubriek ‘Werk in uitvoering’.

Contactpersoon voor het dossier Omgevingsrecht is Sylvia Stronkhorst: sylvia.stronkhorst@ifv.nl.

Delen