Omgevingswet in werking op 1 januari 2022

  • Nederland
  • 27 mei 2020

Een paar weken geleden werd bekend dat het niet haalbaar bleek om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in te voeren (zie: Omgevingswet uitgesteld). Inmiddels is besloten dat de nieuwe wet per 1 januari 2022 in werking treedt.

Deze datum is in lijn met het advies dat de veiligheidsregio's aan de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) hebben gegeven en waar de VNG zelf ook achter staat. Marijke Besselink, Landelijk Coördinator Omgevingsrecht: ‘Dit is goed nieuws: we krijgen nu de tijd om op een goede manier de invoering voor te bereiden.’

Delen