Handboek C2000 Brandweer vernieuwd

  • Nederland
  • 07 februari 2020

Het Handboek C2000 Brandweer is weer vernieuwd. Jaarlijks wordt het Handboek C2000 Brandweer aangepast op actualiteit en nieuwe inzichten, dit is de vierde versie. Het handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000, maar ook veel informatie die de regio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

Een belangrijke norm die is vastgesteld is de brandweerfleetmap LKF-B. Dit is de brandweer-specifieke invulling van het multidisciplinaire Landelijk Kader Fleetmap (LKF). Met de LKF-B heeft Brandweer Nederland een belangrijke stap gemaakt in de harmonisatie van haar verbindingen en het gebruik van C2000.

Belangrijkste aanpassingen

In de vernieuwde versie van het handboek zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2020 de implementatie van Grootschalig Brandweer Optreden (GBO) in de brandweerfleetmap LKF-B, de ontwikkeling van LMO naar een Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en consequenties van de samenvoeging naar tien meldkamers.

De verbindingsschema’s zijn leesbaarder gemaakt en er is een verbindingsschema toegevoegd in het kader van overbelasting en uitval C2000. Ook is de inrichting van de regionale multidisciplinaire gespreksgroepen (RMG) aangepast.

Invoering

De IVC migratie vraagt in de eerste maanden van 2020 extra inspanning van de C2000 beheerders binnen de brandweren. Hierdoor is het misschien niet mogelijk of wenselijk om in het eerste kwartaal van 2020 de veranderingen voor C2000 brandweer door te voeren in je regio. Uitloop naar het tweede kwartaal behoort dan tot de mogelijkheden.

Opleiden

Het is van belang dat de inhoud van het handboek, met name de aanwijzingen voor het gebruik van je verbindingsmiddelen en het werken in de juiste gespreksgroepen, bekend is bij alle gebruikers. Hiervoor zijn en enkele animatiefilms die in de regio gebruikt kunnen worden voor instructiedoeleinden. Deze films zijn ook in de ELO opgenomen. Samen met het netwerk Vakbekwaamheid en met de Brandweeracademie wordt al het opleidings- en oefenmateriaal herzien, zodat dit ook aansluit bij de uitgangspunten uit dit handboek.

Levend document

Het Handboek C2000 Brandweer is een levend document. Het is dus niet 'af' en krijgt elk jaar een update door de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer, die alle wensen voor verbeteringen en vernieuwingen inventariseert, bespreekt en verwerkt. Heb je vragen, of zie je iets in het handboek (of in één van de bijlagen) dat verbeterd kan worden? Neem dan contact op met info@ifv.nl.

Je kunt het Handboek C2000 Brandweer downloaden op het IFV Kennisplein.

C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Portofoon_C2000.jpg

Delen