LOT-C

Landelijk Operationeel Team Corona voor maximale ondersteuning regio’s

  • Nederland
  • 24 maart 2020

Afgelopen week is met vereende krachten en onder aansturing van de RCDV en het LOCC-N het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) opgestart. Dit multidisciplinair team bestaat uit een vertegenwoordiging van tal van organisaties, zoals Defensie, de politie, provincie, brandweer en het IFV. Het team opereert vanuit de brandweerkazerne in Zeist.

IJle Stelstra heeft de leiding over het LOT-C: ‘Je kunt ons team zien als het ondersteunende dienstencentrum voor de veiligheidsregio's tijdens de coronacrisis. Het LOT-C is toegevoegd aan de nationale crisisstructuur. Er is sprake van een unieke samenwerking en samen met onze partners zetten wij alles op alles om de veiligheidsregio's maximale ondersteuning te bieden. De coronacrisis is ernstig en is er één van de lange adem. Wij zijn dan ook voor een langere periode - zolang het nodig is - in de lucht.'

Kernactiviteiten

Het LOT-C fungeert als vraagbaak voor de aanpak van het coronavirus en zoekt hierbij aansluiting bij bestaande crisisstructuren. Het verbindt de betrokken veiligheidspartners, vertaalt behoeften naar toepasbare producten en ondersteunt het openbaar bestuur en de veiligheidsregio's in de samenwerking en uitvoering van de aanpak van Corona. Daarnaast ligt de focus op het beheersen van de gevolgen die ontstaan door de maatregelen die worden getroffen.

LCMS als basis

Het LOT-C onderhoudt de verbinding met alle veiligheidsregio’s, hulpdiensten en de Rijksoverheid. Vragen die binnen komen worden beantwoord door deskundigen uit de verschillende secties Gezondheid en zorg, Continuïteit en schaarste, Scenario’s, plannen en handelingsperspectief, Bestuurs- en Partnersamenwerking, Samenleving en veerkracht in beeld en het Knooppunt Informatie en Communicatie.

In LCMS is de LOT-C omgeving beschikbaar. Via deze omgeving is te vinden aan welke producten het LOT-C momenteel werkt, welke producten van het LOT-C er te vinden zijn en welke ondersteunende vragen, behoeften en wensen er al zijn. Verder wordt er gewerkt aan een actuele lijst van veel gestelde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt periodiek ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio's en crisispartners.

NOS

Dinsdag heeft de NOS een bezoek gebracht aan het LOT-C en opnames gemaakt. Maarten Dewachter (hoofd LOCC) en IJle Stelstra hebben de NOS te woord gestaan voor radio en televisie.

NOS: Landelijk team begeleidt de coronacrisis vanuit een brandweerkazerne

Delen