Kernregistratie personeel

Slimme registratie biedt inzicht!

  • Nederland
  • 09 januari 2020

Duidelijke definities van begrippen (kernregistratie) biedt meer inzicht in de landelijke en lokale stand van zaken. Zo kan bijvoorbeeld de inzet van personeel en materieel op elkaar afgestemd worden. Op termijn is ook beter te voorspellen hoeveel en welk type personeel nodig is om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Slimmer registreren helpt bovendien bij het vroegtijdig signaleren van trends en het maken van landelijke statistieken.

Om te komen tot slimme registratie organiseerden de Veiligheidsregio’s Drenthe, Midden- en West Brabant, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland samen met het IFV een Hackathon personeelsgegevens. Zij bespraken onder andere welke definities de regio’s hanteren en welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de verschillen overbrugbaar zijn. Projectleider Kernregistratie Personeel (KRP) Ricardo Kleijweg vertelt.

Hackathon kernregistratie

Samen aan de slag, AVG-proof!

“Op dit moment is het lastig om informatie over personeel van verschillende veiligheidsregio’s goed te vergelijken. Dat komt omdat er verschillende definities worden gebruikt”, steekt Ricardo van wal. “Als we geen appels en peren meer vergelijken en goede ‘kernregistraties’ vastleggen, zijn er veel voordelen te behalen. Daarom gingen we tijdens de hackathon met zo’n 25 enthousiaste collega’s uit de vijf regio’s met elkaar in gesprek. De deelnemers namen een verzameling personeelsgegevens mee, zodat we aan de hand van de daadwerkelijke data de parallellen en verschillen inzichtelijk konden maken. Natuurlijk was de bijeenkomst AVG-proof.”

 

Geen onoverkomelijke verschillen

Het werd tijdens de hackathon duidelijk dat de aanwezige verschillen niet onoverkomelijk zijn. Ter plekke zijn vertalingen gemaakt (‘mappings’) om verschillen te overbruggen. Ricardo “Een voorbeeld dat onderzocht werd, was het totaal aantal brandweermensen en waar ze in te zetten zijn. Een brandweerman (of -vrouw) kan bijvoorbeeld in de ene regio beroeps zijn, en in de andere regio vrijwilliger. Tel je die dan als één of als twee? De deelnemende regio’s hebben afgesproken deze vraagstelling in 2020 als coalitie nader te onderzoeken. De uitkomst kan andere regio’s helpen bij dezelfde uitdaging.”

Meer inzicht in landelijke en lokale stand van zaken

Uniformiteit van begrippen (‘kernregistratie’) biedt meer inzicht in de landelijke en lokale stand van zaken. De inzet van personeel en materieel kan bijvoorbeeld beter op elkaar afgestemd worden. En op termijn kan ook beter voorspeld worden hoeveel en welk type personeel moet worden aangenomen om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Slimmer registreren helpt bovendien bij het vroegtijdig signaleren van trends en het maken van landelijke statistieken. Bijvoorbeeld voor de nieuwe taak van het IFV om vanaf 2020 landelijke brandweerkerncijfers te publiceren”, legt Ricardo uit. “Omdat de uitvraag van deze gegevens regio’s nu vaak veel tijd kost, kijkt het IFV naar een oplossing om deze gegevens geautomatiseerd te kunnen aanleveren.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ricardo Kleijweg, projectleider KRP, ricardo.kleijweg@ifv.nl.

Programma Informatievoorziening

Het Programma Informatievoorziening wordt gezamenlijk vormgegeven en uitgevoerd door collega’s van het IFV en alle regio’s in opdracht van het POI, namens de Raad Directeuren Veiligheidsregio, Raad van Brandweercommandanten, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg en Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.

Delen