Kerncijfers Incidenten brandweer beschikbaar in online dashboard

  • Nederland
  • 27 augustus 2020

In samenwerking met de veiligheidsregio’s publiceert het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van het IFV voortaan iedere maand de Kerncijfers Incidenten van de brandweer. Hiermee zetten we de brandweerstatistiek van het CBS voort.

De Kerncijfers Incidenten geven inzicht in het aantal en het type incidenten dat is binnengekomen bij de meldkamers van de brandweer en in de reactietijden van de brandweer bij deze incidenten. De gegevens worden maandelijks achteraf gepubliceerd in een online dashboard.

Geen vergelijking van cijfers mogelijk

Tot en met 2019 publiceerde het CBS de cijfers van Branden en hulpverleningen. Voor het nieuwe dashboard zijn een andere berekeningsmethode en definities gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk om de cijfers van het CBS en het IFV met elkaar te vergelijken.

Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid

Informatiegestuurd werken speelt een steeds grotere rol binnen de veiligheidsregio’s om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Onno van Veldhuizen, voorzitter Dagelijks Bestuur IFV: “Omdat het IFV hierin graag een verbindende rol speelt, hebben wij in samenwerking met de veiligheidsregio’s het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid opgericht. Met het kenniscentrum biedt het IFV de veiligheidsregio’s en hun crisispartners kennis, techniek en ondersteuning op het gebied van business intelligence (BI), data en data-analyse. Hierdoor kunnen zij hun taken beter voorbereiden en uitvoeren. Ik ben trots op de stappen die gezamenlijk zijn gezet en op de mijlpaal die vandaag is bereikt, de publicatie van de Kerncijfers Incidenten. Een opmaat naar meer!”

Een geweldig product

‘We beschikken nu over stabiele cijfers die de kern van ons vak raken’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Wij zijn daar heel blij mee omdat we hier meerjarige trends en patronen uit kunnen halen waarmee we ook ons werk veiliger kunnen maken. Daarnaast is de data in een heldere vorm gegoten zodat ze voor iedereen beschikbaar en bruikbaar zijn. Het is een hele klus geweest, maar de deskundigen van de regio’s en het IFV zijn er in geslaagd een geweldig product neer te leggen. Hoe beter de data, hoe beter wij ons werk kunnen doen.’   

Stephan Wevers 2019 12

Delen