Jaarwisseling 2019 - 2020

Jaarwisseling: incidenten voor het tweede jaar op een rij toegenomen

  • Nederland
  • 01 januari 2020

Een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 regio’s laat een lichte stijging zien van het aantal incidenten tijdens oud en nieuw. Er is daarbij sprake van grote regionale verschillen. In veertien regio’s bleef het aantal incidenten gelijk of nam het af. Elf regio’s kennen een (forse) toename van het aantal incidenten. Dit jaar vond iets meer dan de helft van de meldingen plaats in de vier grote regio's Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland. Helaas is ook deze jaarwisseling weer sprake geweest van geweld tegen brandweercollega’s.

‘De brandweer in Nederland kreeg in totaal 4.358 meldingen’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Dat is een toename van 136 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Hiermee zitten we weer op het niveau van vijf jaar geleden. De dalende trend is gekeerd. Dit zijn cijfers van de jaarwisseling zelf, maar we constateren ook dat het de dagen ervoor al erg druk is, mede door de vroege verkoop van vuurwerk. Ondanks alle inspanningen die wij voorafgaand en tijdens de jaarwisseling - samen met onze partners in veiligheid - leveren, zien wij geen significante daling in het aantal incidenten. Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan kunnen we concluderen dat al deze inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen.’

Onacceptabel

Agressie tegen brandweercollega’s blijft helaas een terugkerend patroon. In een derde van de regio’s hebben brandweercollega’s hier in verschillende vormen mee te maken gehad. Dit zijn Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Gelderland-Midden, Utrecht, Groningen, Midden- en West-Brabant, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. Op een aantal plekken was de sfeer zelfs grimmig. De brandweer is ook deze jaarwisseling meerdere malen bestookt met vuurwerk. In een aantal gevallen heeft de brandweer daarom zelfs moeten besluiten om zich terug te trekken. Wevers: ‘Onze brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood? Geweld en agressie tegen medewerkers - in welke vorm dan ook - is onacceptabel.’

Incidenten en branden

Er hebben deze jaarwisseling meerdere grotere incidenten of (woning)branden plaatsgevonden. In Arnhem kwam een vader en kind om het leven bij een brand in een flat. Vanwege de dichte mist is in een aantal regio’s besloten om brandweerposten te bemannen om snel en veilig uit te kunnen rukken en optimale zorg te kunnen verlenen. Als gevolg van deze mist is bij een kettingbotsing op de snelweg bij Akkrum één persoon overleden en raakten 19 anderen gewond. Daarnaast ontstond er brand bij twee molens. In Bovenkarspel is een 19-eeuwse molen ‘Ceres’ volledig afgebrand. Bij een molen in Lattrop Breklenkamp (Twente) voorkwam de brandweer uitbreiding en werd de molen behouden. In Den Bosch is een deel van de Markt afgezet vanwege een gaslek naast het stadhuis. Vermoedelijk is het lek ontstaan nadat vuurwerk in een put is gegooid.

Voorbereiding en samenwerking

De brandweerkorpsen bereiden zich elk jaar goed voor op de jaarwisseling. Zij werken daarbij samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. Door samen te werken kan er efficiënt worden opgetreden. Een aantal regio’s maakten gebruik van Multi Surveillance Teams (MST). De teams, bestaande uit collega’s van de politie en brandweer, controleren of er een inzet nodig is en of er veilig kan worden opgetreden door hulpverleners. Veel regio’s assisteerden elkaar ook tijdens de jaarwisseling, niet alleen op straat, maar ook op de meldkamer. Zo is er gewerkt met een decentrale meldkamer, die onder andere de container- en kleine buitenbranden afhandelde. De centrale meldkamers worden daardoor ontlast en kunnen zo alle spoedeisende meldingen afhandelen.

Bekijk in het onderstaande overzicht het aantal incidenten per regio.

Stephan Wevers 2019 12

 

2019 / 2020

2018 / 2019

2017 / 2018

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

Amsterdam-Amstelland

250

327

186

209

255

207

Brabant-Noord

90

81

52

72

105

95

Brabant-Zuidoost

108

117

54

61

71

60

Drenthe

67

132

90

90

80

131

Flevoland

53

72

36

51

53

56

Fryslân

83

96

71

93

99

90

Gelderland-Midden

97

102

62

85

150

79

Gelderland-Zuid

142

187

155

212

216

181

Gooi en Vechtstreek

49

36

67

49

80

44

Groningen

107

101

76

140

109

270

Haaglanden

942

712

544

869

760

743

Hollands Midden

134

143

194

227

231

226

Kennemerland

109

82

100

175

161

195

Limburg-Noord

46

11

10

19

43

26

Zuid-Limburg

60

57

56

54

54

78

Midden- en West-Brabant

224

155

215

197

220

197

Noord-Holland Noord

103

147

81

78

60

77

Noord- en Oost-Gelderland

117

117

128

92

132

140

Rotterdam-Rijnmond

709

661

751

421

712

828

Utrecht*

313

370

190

345

438

311

Twente

131

107

90

98

149

89

IJsselland

83

71

62

50

56

98

Zaanstreek-Waterland

78

51

55

53

39

39

Zeeland

89

94

71

76

122

70

Zuid-Holland Zuid

174

193

89

208

192

101

TOTAAL

4.358

4.222

3.485

4.024

4.587

4.431


* Utrecht hanteert met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 een nieuwe validatiemethodiek voor het vaststellen van het aantal en de aard van de incidenten tijdens de jaarwisseling. Alle gegevens worden achteraf gecontroleerd, waar dit in vorige jaren niet in alle gevallen mogelijk was. Daarmee voldoen zij aan de informatiebehoefte van gemeenten en samenleving. Hierdoor zijn de cijfers van deze jaarwisseling echter in mindere mate te vergelijken met die van vorige jaren.

Cijfers geactualiseerd per 6-1-2020

 

Delen