Interview met brandweerman Richard Woods

  • Australie
  • 10 januari 2020

De afgelopen weken is er vanuit ons land een enorme collegiale betrokkenheid getoond voor de brandweercollega’s in Australië die keihard moeten knokken tegen de vele branden. Deze betrokkenheid hebben wij ook via de Nederlandse ambassade overgebracht. Ook is er direct contact met brandweermannen in Australië. Eén daarvan is Richard Woods, aan wie uiteraard ook steun en sterkte is overgebracht. We hebben aan Richard een aantal vragen gesteld.

1. Wat is je functie op dit moment?

Ik werk 44 jaar bij de brandweer en politie in het oostelijke deel van Australië. Onlangs ben ik gestopt als ‘Operations Manager’ bij de ‘Australian Capital Territory Rural Fire Service’ en ben nu directeur van het bedrijf ‘Wildfire Investigations and Analysis’. En ik ben adjunct-universitair docent Natuurbrandonderzoek op Charles Sturt University in Australië. Ik heb overal ter wereld mensen opgeleid in natuurbrandonderzoek. Tussen 2011 en 2015 heb ik deze training ook gegeven aan politie- en brandweerofficieren in Nederland en ik ken de natuurbrandrisico's in Nederland. Ik geef nu specialistisch advies op internationaal niveau aan brandweer en politie.
(tekst gaat onder de foto's verder)

Mijn rol tijdens de huidige brandcrisis is het informeren van lokale en internationale media over de bosbranden en in het bijzonder natuurbrand-oorzaken. Ik ben ook betrokken geweest bij het operationeel assisteren van een divisiecommandant in een grote natuurbrand aan de rand van het zuidwesten van Sydney in New South Wales (zie foto's). We moesten voorkomen dat het vuur een weg zou oversteken. Helaas is dit niet gelukt en verspreidde het vuur zich door de harde wind. Hierdoor werden drie afgelegen landhuizen verwoest door de brand.

2. Hoe zijn de omstandigheden op dit moment?

Australië wordt elke zomer geconfronteerd met het risico van bosbranden. Maar dit jaar is het anders, omdat Australië een lange droogteperiode doormaakt. Deze periode met extreem weinig regen valt samen met een periode met extreme hittegolven. Sinds eind juli 2019 woeden er al natuurbranden in het oostelijke deel van Australië, met aanzienlijke branden in de staten Queensland en New South Wales. Maar nu zijn er ook in de staten Victoria, Zuid-Australië en West-Australië grote bosbranden. 

In New South Wales bijvoorbeeld is op 6 januari 2020 5 miljoen hectare verbrand (een gebied groter dan Nederland), zijn 1700 huizen verwoest, 168 gebouwen verbrand en gingen 3300 bijgebouwen verloren. In de staat Victoria is 800.000 hectare verbrand en 43 huizen verloren. En in Zuid-Australië zijn 80 huizen verwoest en 5 miljoen hectare verbrand en verschillende levens verloren gegaan. In heel Australië zijn dit brandseizoen 25 mensen omgekomen, waaronder drie brandweerlieden.
(tekst gaat onder de foto's verder)

3. Hoeveel mensen van de brandweer zijn betrokken bij de natuurbranden?

Dat verschilt per staat. Je moet niet vergeten dat de meerderheid van de brandweerlieden in Australië vrijwilliger is - zij worden niet betaald voor hun inspanningen. Maar dit jaar kondigde de regering echter een eenmalige vergoeding voor zelfstandige vrijwilligers aan, met een maximumbedrag om hen te compenseren voor gederfde inkomsten, vanwege de buitengewone duur van dit brandseizoen. Sommige staten hebben dagelijks tot 2500 brandweerlieden aan het werk, inclusief betaalde stedelijke brandweer-, bosbouw- en parkdienstambtenaren.

4. Hoeveel hulp is er uit het buitenland? Op welke manier bieden zij hulp?

Er zijn medewerkers van Wildfire Incident Management uit Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten die internationale hulp bieden. Dit is een voortdurende regeling sinds eind vorig jaar met personeel gericht op hulp bij luchtondersteuning, brandgedragsexperts, operationele en planningsdeskundigen die ervaring hebben op het gebied van natuurbrand. Canada heeft hier momenteel ongeveer 50 personen en de VS ongeveer 44 mensen van de Amerikaanse Forest Service en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. En recent zijn daar 21 extra medewerkers bijgekomen.

5. Wat kunnen we doen vanuit Nederland?

Goede vraag! We zijn er blij met de internationale hulp vanuit Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika. Zij hebben erg veel ervaring, vooral met het proces om de ondersteuning in gang te houden door het rouleren en aflossen van mensen. Ik ben niet op de hoogte van verdere verzoeken om internationale hulp (maar ik ben hier niet direct bij betrokken). Maar alle steunbetuigingen helpen zeker. Let op: er zijn verschillende initiatieven om fondsen te werven om gemeenschappen te helpen weer op de been te komen. Een aantal eigenaren van onroerend goed was niet verzekerd, een aantal onderverzekerd en de verliezen van bedrijven met vee, gewassen, hekken en schuren zijn groot. De milieuschade is ook aanzienlijk. Normaal gesproken zijn de branden in een beperkt gebied en blijven in de aangrenzende gebieden de populaties behouden. Maar dit jaar zijn de gebieden van deze branden zo groot, dat grote verliezen worden geleden en het vele jaren duurt om te herstellen. Er zijn een aantal vrijwilligers van rehabilitatie / zorgorganisaties die voor de gewonde dieren zorgen. Ook zij zoeken daarom ook naar publieke financiering en ondersteuning.

Wij brengen met plezier de steunbetuiging over van de Nederlandse brandweer aan de collega’s hier in Australië. Het is absoluut ongelooflijk waar de brandweerlieden hier voor staan en hoe ze er voor gaan. Zij kunnen elke steunbetuiging gebruiken. We houden u op de hoogte van de afwikkeling.

  • Marion Derckx, Ambassadeur Marion Derckx, Ambassadeur

Delen