Handvatten bestrijding tunnelbrand

  • Nederland
  • 03 november 2020

Bij extreme branden blijkt de brandwerendheid van bepaalde wegtunnels in ons land minder lang gewaarborgd te zijn, doordat beton sneller afspat dan gedacht. Wat is dan het handelingsperspectief voor de bevelvoerder direct na brandmelding? Het IFV ontwikkelde hiervoor handvatten: een beslisschema en slagkracht(tabellen). Ron Beij, tunnelexpert Brandweer Amsterdam-Amstelland, werkte namens Brandweer Nederland mee aan deze uitgave.

Ron licht toe: ‘Het document is gemaakt om bevelvoerders handvatten te geven waar zij aan moeten denken bij een ontwikkelde brand in een wegtunnel. Het helpt ze een risico-inschatting te maken voordat ze een inzetstrategie bepalen. Ook is toegevoegd hoeveel water ze moeten meenemen voor de brandbestrijding. Het document is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat de brandwerendheid van bepaalde wegtunnels aanzienlijk minder is dan we allemaal verwachtten.’

Handelingsperspectief

Het IFV heeft de handvatten opgesteld in afstemming met Rijkswaterstaat en Brandweer Nederland. Het beslisschema en de slagkracht(tabellen) bieden bevelvoerders een eerste handelingsperspectief bij (extreme) branden in wegtunnels, ongeacht de vermeende verminderde brandwerendheid van die tunnels. Ook kunnen de handvatten van nut zijn bij het opstellen van calamiteiten- en incidentbestrijdingsplannen door Rijkswaterstaat of de veiligheidsregio.

Handvatten tunnelbrand

Handvatten voor de bevelvoerder bij brandbestrijding in wegtunnels direct na melding

Tunnelbrand

Delen