Vernieuwde Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid beschikbaar

  • Nederland
  • 14 februari 2020

Er is een grote klus geklaard, met een mooi resultaat. De vernieuwde Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid vormt een goede leidraad voor de brandweer om samen met andere actoren lokaal beleid te ontwikkelen. 

Ontwikkelingen zoals de nieuwe omgevingswet, klimaatverandering en ontwikkeling van de basisprincipes van brandbestrijding maakten een herziening van de laatste handreiking (2012) noodzakelijk. Deze handreiking is met inbreng van veel brandweercollega's geschreven vanuit de praktijk. Met deze vernieuwde handreiking beweegt Brandweer Nederland mee met de steeds complexer wordende samenleving.

Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Deze handreiking is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Handreiking Bluswatervoorziening Omslagfoto

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen