Online aftrap Brandpreventieweken

Gouden rookmelder naar Midden- en West-Brabant

  • Nederland
  • 29 september 2020

Tijdens het online start-event van de Nationale Brandpreventieweken 2020 werd de gouden rookmelder uitgereikt aan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De bijna tweehonderd deelnemers aan het digitale congres brachten vandaag hun stem uit voor de gouden, zilveren en bronzen rookmelder, uitgereikt voor Brandveilig leven projecten.

De landelijke expertdag, die altijd in april plaatsvindt, kon in verband met corona niet doorgaan. Daarom is er dit jaar gekozen voor een online event als startsein voor de Brandpreventieweken.

’Rookmelders redden levens!’

Het online start-event werd georganiseerd voor alle mensen die zich bezighouden met Brandveilig leven, zoals collega’s van de veiligheidsregio’s en de brandweer, maar ook mensen en organisaties die door hun werk kunnen bijdragen aan brandveiligheid bij andere mensen thuis, zoals wijkverpleegkundigen en woningcorporaties. Natuurlijk is tijdens het event de landelijke campagne ’Rookmelders redden levens!’ toegelicht en zijn de campagnemiddelen gepresenteerd. Verder kregen sprekers het woord over onder andere de wettelijke verplichting van rookmelders per 1 juli 2022, het plaatsingsadvies van rookmelders, het werk van Stichting Salvage na brand en het beïnvloeden van gedrag door inzicht te krijgen in de motieven en weerstanden van mensen om wel of geen rookmelder op te hangen.

Genomineerden

De genomineerden gaven elk een pitch over hun project, waarna de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als winnaar uit de bus kwam. De zilveren rookmelder ging naar Veiligheidsregio Fryslân en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ontving de bronzen rookmelder.

Gouden rookmelder: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Steffie.nl

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de samenwerking gezocht met Steffie.nl, al meer dan 18 jaar steun en digitale toeverlaat van mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden, kinderen, vluchtelingen en alle andere mensen die een zetje kunnen gebruiken. In Nederland zijn dat inmiddels meer dan drie miljoen mensen. Steffie.nl maakt tal van ’ingewikkelde’ onderwerpen op haar manier weer eenvoudig voor deze kwetsbare groepen. Het eindproduct is een volledig ingerichte website met uitleg- en bewustwordingsmodule over brandpreventie.

Steffie.nl bereikt groepen kwetsbare mensen via het netwerk van Leer Zelf Online, groepen die de brandweer zelf heel moeilijk of zelfs niet bereiken. Naast het bereik is natuurlijk de wijze van de boodschap brengen een hele cruciale, via Steffie wordt onze boodschap over brandveiligheid op een bij de doelgroep passende manier gebracht. De website kan landelijk worden ingezet en gepromoot.

Zilveren rookmelder: Veiligheidsregio Fryslân

Piep in de Bieb

‘Piep in de Bieb’ is een reizende tentoonstelling met veel voorbeelden van oorzaken van woningbranden. Kinderen en ouders kunnen aan de hand van een speurtocht de 25 meest voorkomende oorzaken van woningbranden opzoeken in de bibliotheek. Ook is er op gezette tijden een brandweercollega aanwezig voor alle brandveiligheidsvragen van bezoekers. Basisscholen uit de buurt worden, tijdens de drie weken dat het project in de buurt is, uitgenodigd voor een gastles in de bibliotheek. De speurtocht is een actieve aanvulling op de gastles over brandveiligheid. Kinderen kunnen zelf ontdekken welke brandonveilige situaties thuis kunnen voorkomen. Voor dit project is de samenwerking gezocht met de bibliotheken en basisscholen in een deel van de regio.

Bronzen rookmelder: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

‘Brandveiligheid in gebaren’

Inwoners die andere taal ‘spreken’ dan ons mooie Nederlands, wil de VRR ook bereiken. Een ’vergeten doelgroep’ waren doven en slechthorenden. In Nederland zijn er circa 1.3 miljoen inwoners die niet alles kunnen horen en 13.000 mensen zijn doof. Dit aantal groeit jaarlijks. Een collega van de afdeling Veilig Leven heeft de bachelormodule Nederlandse gebarentaal gevolgd bij de Hoge School Utrecht en is hiervoor geslaagd. Voor dit project zijn contacten gelegd met twee stichtingen in Rotterdam die zich inspannen voor het welzijn van doven en slechthorenden en met inwoners die doof en blind zijn (doofblinden). Inmiddels geeft de doventolk met enige regelmaat een voorlichting over brandveiligheid in en om het huis in gebarentaal. Best apart soms en ingewikkeld. Leg dan maar eens uit hoe je een vlam in de pan moet bestrijden!! De voorlichtingen worden ontzettend goed door de doelgroep ontvangen en hiermee wordt ook ingezet op het veranderen van gedrag bij deze groeiende doelgroep.

Brandpreventieweken

Wil je meer weten over de Brandpreventieweken? Kijk dan op www.brandpreventieweek.nl.

Delen